LOGO CAIB
Contingut
6 juliol 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: APROVADA LA BAIXADA DE LES TAXES UNIVERSITÀRIES DELS ESTUDIS DE GRAU I SUPERIORS ARTÍSTICS PER AL CURS 2018-2019 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA LA BAIXADA DE LES TAXES UNIVERSITÀRIES DELS ESTUDIS DE GRAU I SUPERIORS ARTÍSTICS PER AL CURS 2018-2019

\ Les taxes dels estudis de grau i superiors baixen un 10% i les dels màsters professionalitzadors tenen una rebaixa del 15 %
\ La baixada també afecta les matrícules al Conservatori Superior i a l’Escola Superior d’Art Dramàtica (ESADIB)
 
El Consell de Govern ha aprovat avui la baixada dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2018-2019. 

La baixada és del 10 % en els estudis de grau, superiors artístics i màsters oficials, i del 15 % en màsters professionalitzadors.

D’aquesta manera, els preus en primera matrícula experimenten una reducció percentual del 10 % respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018 en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 % en el cas dels estudis de màster que habiliten o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades. Els preus en segona matrícula i successives, així com els preus per als serveis administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears no experimenten cap variació respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018.

Aquesta mesura fa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengui un preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula de 16,13 €, per davall de la mitjana estatal per al curs 2017-2018 facilitada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que va ser de 18,02 €. 

Cal tenir en compte que des de 2014, moment en què es varen congelar els preus de matrícula, el valor de l’IPC ha pujat un 3,6 %. Si a això s’hi suma l’estalvi en la primera matrícula per als estudiants del curs 2018-2019, seria equivalent a una reducció real d’un 13,6 %.

Aquesta reducció dels preus públics en primera matrícula serà assumida per la Conselleria d’Educació i Universitat i suposarà, pel que fa als estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula real del curs 2017-2018, un total de 672.706 €, mentre que el cost corresponent als estudis superiors artístics és de 36.500 €. En conjunt, doncs, suposa una inversió de 709.206 €.

La baixada de taxes pot suposar un estalvi de més de 200 €.
La primera matrícula dels estudis de grau suposa un estalvi mitjà de 107,50 € (entre 77,28 € i 138,60 €). Així, la matrícula d’un curs complet de grau oficial (60 crèdits) oscil•laria entre 695 € i 1.249 € (segons el nivell d’experimentalitat).

La primera matrícula dels màsters oficials suposa un estalvi mitjà de 183,60 € (entre 159 € i 199,80 €). La matrícula d’un curs complet de màster oficial oscil•laria entre 1.433,4 i 1.800,6 € (segons el nivell d’experimentalitat). 

La primera matrícula als màsters professionalitzadors suposa un estalvi mitjà de 264,77 € (entre 243,90 € i 284,49 €, segons el màster). La matrícula d’un curs complet de màster oficial professionalitzador oscil•laria entre 1.382,4 € i 1.612,2 € (segons el màster), amb un estalvi mitjà de 264,77 €.

Així mateix, la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) va aprovar recentment en el seu patronat una reducció del 10 % del preu en primera matrícula als estudis superiors artístics de l’Escola d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior.

En aquests casos, la matrícula d’un curs complet al Conservatori Superior suposarà un total de 1.758 €, amb un estalvi de 195,60 €, i la matrícula d’un curs complet a l’Escola Superior d’Art Dramàtic suposarà un total de 1.090,8 €, amb un estalvi de 121,20 €.

(vegeu l’annex)

Documents adjunts: