LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: EL GOVERN INCORPORA CLÀUSULES SOCIALS DE FOMENT DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA CAIB CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN INCORPORA CLÀUSULES SOCIALS DE FOMENT DE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES AL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA CAIB

\ Les bases reguladores de les subvencions hauran de contenir criteris específics de foment de la igualtat entre dones i homes
\ La inclusió d’aquestes mesures compleix les línies estratègiques del Pla contra les Violències Masclistes aprovat pel Govern de les Illes Balears
 
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2017 per incorporar-hi clàusules de caràcter social relatives a la igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que preveu una de les línies estratègiques de les mesures contra les violències masclistes aprovades pel Govern de les Illes Balears.
L’acord estableix que les bases reguladores de les subvencions corresponents a les línies del Pla contra les Violències Masclistes han de contenir mesures de caràcter social relacionades amb la igualtat entre dones i homes, de manera que en el procediment de concessió de les subvencions i en la realització de les activitats subvencionades s’estableixin criteris específics de foment de la igualtat entre dones i homes, tant per a la concessió de la subvenció com per a l’execució de les accions corresponents.
Aquestes mesures de caràcter social s’han d’aplicar a les noves línies de subvencions i a les modificacions que s’aprovin a partir de la publicació d’aquest acord. Amb la modificació del Pla Estratègic de Subvencions es dona compliment a un dels punts de la línia estratègica 4 —relativa a l’accés i l’entorn de treball lliures de violències masclistes— de les mesures contra les violències masclistes aprovades pel Govern de les Illes Balears, impulsades per la Conselleria de Presidència.
L’acord aprovat inclou també l’aprovació de dues noves línies de subvencions d’aquest Pla, en matèria de política industrial i d’ocupació i inserció laboral, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. La Direcció General de Política Industrial incorpora una línia d’ajuts, amb una dotació de 240.000 € per al 2017, destinats a fomentar la competitivitat dels sectors productius empresarials i adreçats a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la seva banda, inclou una línia d’ajuts per compensar la pujada del salari mínim interprofessional del programa de formació dual per a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional d’aquestes persones, basada en un règim d’alternança amb l’ocupació en una empresa i l’activitat formativa. Aquesta línia té una dotació de 230.000 € per a quatre anys. La distribució és la següent: 93.000 € per a l’exercici 2017; 73.000 € per a l’any vinent; 33.000 € per al 2019, i finalment 31.000 € per a l’any 2020.