LOGO CAIB
24 maig 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern: ELS BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA DE LA XARXA NATURA 2000 JA DISPOSEN DE PLA DE GESTIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: ELS BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA DE LA XARXA NATURA 2000 JA DISPOSEN DE PLA DE GESTIÓ

\ Quatre llocs d’importància comunitària (LIC) passaran a ser considerats zones d’especial conservació (ZEC)
\ La superfície inclosa en el Pla de Gestió abraça 6.282,67 ha repartides per l’interior i el nord de Mallorca

El Consell de Govern ha aprovat el decret pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca. El territori que s’hi inclou correspon a quatre llocs d’importància comunitària (LIC) i abraça 6.282,67 hectàrees repartides en quatre espais terrestres de la Xarxa Natura 2000, que s’ubiquen a diversos punts de l’interior i el nord de Mallorca.

La Xarxa Natura 2000 està formada pels LIC, per les zones especials de conservació (ZEC) i per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com a finalitat garantir l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests espais esmentats s’hi han inclòs.

Els quatre LIC que formen part d’aquest Pla de Gestió són el Puig de Sant Martí, na Borges, Randa i Xorrigo. Tots aquests passaran automàticament a ser considerats zones d’especial conservació (ZEC) una vegada entri en vigor el decret. En aquests 4 espais s’hi ha contrastat la presència de 25 tipus d’hàbitats que la Unió Europea considera dignes de protecció, dels quals 5 són prioritaris. 

En l’àmbit del Pla de Gestió destaca també la riquesa i diversitat de la fauna, especialment aus i quiròpters, que han trobat refugi en els barrancs calcaris i coves presents en aquests espais. Des del punt de vista biològic, és ressenyable la presència de nombroses espècies endèmiques de Mallorca o, fins i tot, de punts concrets de l’illa. 

En l’elaboració del Pla de Gestió s’han seguit les directrius de conservació de la Xarxa Natura 2000 a l’Estat espanyol. Així, s’ha duit a terme un procés de participació pública en el qual l’esborrany del decret s’ha sotmès a l’audiència de propietaris, associacions i entitats representatives i ciutadania interessada en general. Les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars també han pogut presentar-hi al·legacions.