LOGO CAIB
7 març 2019Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS 2019 D’IBETEC CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIONS 2019 D’IBETEC

\ L’organisme, que gestiona els serveis de telecomunicacions de les Illes Balears, desplegarà l’IOTIB, que permet disposar d’una xarxa pública de sensors
\ Una de les actuacions principals és la gestió de la xarxa tetraIB per als cossos d’emergència i seguretat, que enguany tindrà set noves estacions


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la presentació del Pla d’Actuacions corresponent a l’exercici de 2019 de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions (IBETEC), que desenvolupa les seves accions dins l’àmbit del transport i la difusió dels senyals audiovisuals (televisió i ràdio) i dins el de les comunicacions mòbils professionals (cossos de seguretat i emergències).

L’entitat disposa d’un pressupost de 4.758.242 € per a l’exercici de 2019. Les principals actuacions que haurà de dur a terme estan orientades a incrementar la qualitat del senyal de la televisió digital; posar a disposició dels cossos d’emergència i de seguretat de les Illes Balears la xarxa de comunicacions mòbils professionals tetraIB, i desplegar la xarxa IOTIB.

Quant al senyal de TDT, l’objectiu és estendre la cobertura del senyal de televisió digital a les zones obscures de recepció al conjunt de les illes, i distribuir al 100 % el múltiplex autonòmic (que inclou IB3 i TV3, C33, 3/24 i emissores de ràdio).

Pel que fa a la xarxa tetraIB, IBETEC s’encarrega de gestionar i operar aquesta xarxa de telecomunicacions mòbils, que avui dia té 36 estacions base en funcionament. S’espera que durant el 2019 n’instal·li set més, i també que fomenti la integració d’entitats i organismes públics a la xarxa. 

Actualment, IBETEC desenvolupa una xarxa de sensors, coneguda com a xarxa IOTIB, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, per recopilar i interpretar tota classe de dades amb la tecnologia d’internet de les coses. Aquest projecte està dirigit a potenciar iniciatives de gestió a partir de dades reals i permet disposar d’una xarxa pública de sensors. 

Durant el 2018 es va iniciar el desplegament d’aquesta xarxa, i enguany es preveu la instal·lació de passarel·les per donar cobertura als sensors ubicats a tot el territori.