LOGO CAIB
Contingut
7 març 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN DECLARA INVERSIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA UBS DE SANTA MARGALIDA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN DECLARA INVERSIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA UBS DE SANTA MARGALIDA

\ La nova unitat bàsica de salut s’ha licitat per un valor d’1.493.763,60 €
\ El nou edifici tindrà una superfície construïda de 1.401 m2

El Consell de Govern ha declarat inversió d’interès autonòmic la construcció del nou edifici destinat a la unitat bàsica de salut de Santa Margalida. 

El Servei de Salut de les Illes Balears va incloure en el Pla d’Infraestructures la construcció d’un edifici per ubicar-hi la unitat bàsica de salut de Santa Margalida després d’avaluar les necessitats del municipi, atès que té assignades 3.289 targetes sanitàries, 352 de les quals corresponen a pacients en edat pediàtrica. 

El concurs d’idees amb jurat per projectar i construir el nou centre s’ha licitat per un valor d’1.493.763,60 € (IVA exclòs).

L’Ajuntament de Santa Margalida va cedir els terrenys on s’ubicarà el nou edifici, que tindrà 1.401 m2 de superfície construïda i inclourà tres consultes de medicina de família, una consulta de pediatria, tres consultes d’infermeria, una consulta d’infermeria pediàtrica i una consulta polivalent. A més, hi haurà una sala d’extraccions, una sala de cures i una sala de cirurgia menor.

La declaració d’interès autonòmic es duu a terme d’acord amb el Decret llei 1/2018, que permet agilitzar la reforma i la construcció de nous equipaments educatius, sanitaris i socials per tal de respondre a les necessitats creixents de la societat de les Illes.