LOGO CAIB
6 de octubre de 2017Conselleria de Presidència

Consell de Govern: L’ADVOCACIA DE LA COMUNITAT ES PERSONARÀ COM A ACUSACIÓ EN EL PROCEDIMENT PENAL PER L’ANOMENAT CAS CURSACH CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: L’ADVOCACIA DE LA COMUNITAT ES PERSONARÀ COM A ACUSACIÓ EN EL PROCEDIMENT PENAL PER L’ANOMENAT CAS CURSACH

\ El Consell de Govern ha autoritzat exercir aquesta acció en defensa dels interessos de l’Administració de la Comunitat Autònoma
\ El 20 de setembre, a instàncies de Turisme, ja es varen posar en coneixement de la Fiscalia alguns fets en relació amb la investigació

El Consell de Govern ha autoritzat la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma perquè es personi i exerceixi l’acció particular com a part acusadora, en nom de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el procediment penal que es tramita en el Jutjat d’Instrucció número 12 de Palma per l’anomenat Cas Cursach.
 
El 12 de setembre de 2017, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme va trametre a la Direcció de l’Advocacia un ofici relatiu a la situació dins la Direcció General de Turisme en relació amb l’anomenat Cas Cursach. Per mitjà d’aquest ofici, al qual es va adjuntar documentació en relació amb els funcionaris afectats pels fets investigats, es va sol·licitar al mateix temps que l’Advocacia, en cas de considerar-ho oportú, es personàs en el procediment en defensa dels interessos de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
 
El 20 de setembre, l’Advocacia va posar en coneixement de la Fiscalia de les Illes Balears els fets esmentats, a més d’iniciar diverses diligències informatives a l’efecte d’aclarir possibles responsabilitats.
 
Atès que la Fiscalia ha comunicat l’obertura d’una peça específica sobre aquests fets, així com el possible perjudici econòmic que per a l’Administració de la Comunitat Autònoma es pugui derivar del procediment esmentat, la Direcció de l’Advocacia considera necessari exercir l’acusació particular en el procediment penal esmentat contra les persones que puguin resultar-ne penalment o civilment responsables.