LOGO CAIB
Contingut
22 febrer 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS DE S’ALBUFERA DE MALLORCA AMPLIA EN UN 24 % LA SUPERFÍCIE DEL PARC NATURAL CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS DE S’ALBUFERA DE MALLORCA AMPLIA EN UN 24 % LA SUPERFÍCIE DEL PARC NATURAL

\ El document respon al repte de garantir la qualitat i la quantitat necessària de recursos hídrics per a aquest espai natural protegit
\ La creació d’una zona perifèrica de protecció i de corredors biològics suposa una garantia per a la conservació de la biodiversitat


El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, el decret pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s’Albufera de Mallorca. D’aquesta manera, el Parc Natural disposarà, per primera vegada, d’aquest document de gestió. D’acord amb el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, els PORN són els instruments específics per a la delimitació, tipificació, integració en xarxa i determinació de la seva relació amb la resta del territori i dels sistemes que integren el patrimoni i els recursos naturals d’un determinat àmbit espacial, amb independència d’altres instruments que pugui establir la legislació autonòmica.

L’aprovació del PORN suposa l’ampliació, en prop de 390 hectàrees, de la superfície del Parc Natural, que passa a abraçar 2.036 hectàrees, aproximadament un 24 % més de territori respecte de l’original. S’incorpora al Parc Natural bona part de la zona humida contigua de les marjals de sa Pobla i Muro i s’hi afegeixen la zona de Son Bosc i la platja des Comú.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha explicat que «la gestió hídrica i la protecció de la qualitat i el volum de les aigües que arriben a s’Albufera són un dels objectius principals del PORN». Per aquest motiu, ha afegit, els tècnics de la Conselleria han optat per la delimitació d’una zona perifèrica de protecció i de corredors ecològics que, tot i no formar part del Parc Natural, quedaran regulats pel PORN. «Aquest document recull l’experiència de trenta anys de gestió», ha assenyalat Mir.

La zona perifèrica de protecció, amb una extensió de 754 hectàrees, té com a funció fonamental la constitució d’un espai de protecció de l’espai natural protegit, així com la conservació i el control d’ambients rurals propers. Els principals usos que s’hi han de fomentar són:

- Protecció i manteniment de síquies i ullals que nodreixen la zona humida.

- Protecció de petites conques que arriben a la zona humida.

- Usos agrícoles, ramaders i cinegètics compatibles amb la conservació o la recuperació.

- Conservació i gestió de fauna, flora, hàbitats, ecosistemes i patrimoni.

- Restauració d’ecosistemes i millora d’hàbitats.

D’altra banda, el PORN inclou mecanismes per aconseguir la connectivitat ecològica del territori, establint corredors entre els espais naturals de singular rellevància per a la biodiversitat. Els corredors ecològics, amb una extensió de 139 hectàrees, són una sèrie de zones humides properes que formen part dels desplaçaments habituals de certes espècies de fauna, especialment ocells i peixos, que viuen en l’espai natural protegit o el visiten, a més de formar part del sistema hídric.

Mir ha recordat que «a causa de la seva dependència de l’aigua que li arriba, s’Albufera ha patit i està patint grans canvis en la seva aparença, fauna i flora». En aquest sentit, ha defensat que «aquest PORN posa a l’abast del Parc Natural eines de gestió flexibles, per tal de poder reaccionar a aquests canvis i assegurar, així, la conservació òptima d’un dels espais naturals més emblemàtics de l’arxipèlag».