LOGO CAIB
Contingut
20 desembre 2019Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: S’AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT D’APLICACIONS I INTEGRACIONS CORPORATIUS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DEL SERVEI DE SALUT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S’AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT D’APLICACIONS I INTEGRACIONS CORPORATIUS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DEL SERVEI DE SALUT

\ Es pretén centralitzar els sistemes d’informació corporatius i els que hi ha als centres de procés de dades de les gerències
\ El Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) és el responsable de l’explotació de tots els sistemes d’informació del Servei de Salut


El Consell de Govern ha autoritzat la contractació dels serveis de suport d’aplicacions i integracions corporatius dels sistemes d’informació del Servei de Salut per un valor estimat de 5,1 M€. El Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) pertany a la Subdirecció de Tecnologia de la Informació i és el responsable de l’explotació de tots els sistemes d’informació del Servei de Salut.

El CESIC pretén administrar de manera centralitzada tant els sistemes d’informació corporatius com els que estan situats en els centres de procés de dades de les gerències. Aquesta administració ha de ser tan uniforme com sigui possible i ha de seguir les millors pràctiques en matèria de gestió de les tecnologies de la informació. Aquest centre és el responsable:

• de l’explotació i l’operació de sistemes d’informació i el suport als usuaris d’aplicacions;
• de l’explotació i l’operació d’infraestructura de sistemes, per mitjans locals o remots, dels sistemes d’informació situats a les gerències,
• i del suport als usuaris dels nivells primer i segon.

Actualment és necessari adquirir els serveis de suport i operació d’aplicacions del CESIC, que es proporcionarien tant de manera remota com presencial als llocs definits pel Servei de Salut. En conseqüència, es considera necessari contractar els serveis d’una empresa externa amb capacitat i experiència contrastades en projectes d’abast i complexitat similars.