LOGO CAIB
23 novembre 2020 Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: SALUT FINANÇARÀ AMB 102.000 € DOS PROJECTES DE METGES DEL MÓN PER A PERSONES USUÀRIES DE DROGUES I EN SITUACIÓ DE PROSTITUCIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: SALUT FINANÇARÀ AMB 102.000 € DOS PROJECTES DE METGES DEL MÓN PER A PERSONES USUÀRIES DE DROGUES I EN SITUACIÓ DE PROSTITUCIÓ

\ S’atorgaran dues subvencions per als projectes “INRED· i “Obrint camins a la salut”

\ Es dona continuïtat a la col·laboració que la Conselleria i l’associació mantenen des de fa anys


La Conselleria de Salut i Consum finançarà amb 102.420 euros sengles projectes de Metges del Món adreçats a persones usuàries de drogues i a persones en situació de prostitució, després que el Consell de Govern hagi donat l’autorització prèvia per fer-ho. D’aquesta manera es dona continuïtat a la col·laboració que Salut i aquesta associació mantenen des de fa anys.

Concretament, Salut finançarà amb 71.100 euros el programa “Obrint Camins a la Salut”, el qual té com objectiu general promoure la integració i l'accés al dret a la salut de les persones en situació de prostitució o risc d'exclusió social i enfortir les capacitats de titulars de drets, responsabilitats i obligacions d'aquestes persones.

De manera més específica, aquest programa pretén:
* Millorar l’accés normalitzat als serveis sanitaris i socials d’aquest col·lectiu i fomentar-ne la inserció social.
* Promoure processos d’apoderament de la població atesa i la millora de la salut integral de les persones en situació de prostitució mitjançant informació, orientació, derivacions, formació i accions de reducció de risc i danys associats a l’exercici de la prostitució.
* Reduir l’estigma i la discriminació, sensibilitzant la població general i els professionals sociosanitaris sobre la realitat actual de la prostitució i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.
* Afavorir el procés de detecció, identificació i derivació de víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual, així com de menors explotades sexualment.  

Així mateix, es destina un ajut de 31.320 euros, amb pagament anticipat, per desenvolupar el projecte INRED, que té com a finalitat la reducció de la mortalitat i morbiditat de persones usuàries de droga injectada / inhalada i pretén millorar-ne la salut i el benestar integral mitjançant el programa de xeringues i oferint informació i assessorament dels recursos sociosanitaris de la xarxa normalitzada. L’any passat aquest programa va atendre 535 persones (423 homes i 112 dones), un 7 % més que l’any anterior, i va permetre lliurar 53.524 xeringues i recollir-ne 41.944.

L’entitat Metges del Món de les Illes Balears és una associació independent de solidaritat internacional que té el compromís de contribuir a universalitzar els valors de la medicina humanitària i treballa per fer efectiu el dret de la salut per a totes les persones, especialment per a les que viuen en situació de pobresa, tant en el camp de la cooperació internacional i les emergències com en el de l’exclusió social.