LOGO CAIB
Contingut
10 novembre 2017| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: SALUT ATORGA DUES SUBVENCIONS A METGES DEL MÓN PER UN IMPORT DE 102.420 € CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SALUT ATORGA DUES SUBVENCIONS A METGES DEL MÓN PER UN IMPORT DE 102.420 €

\ La Conselleria assumeix part de les despeses dels programes INRED i “Obrint Camins en Salut” que du
a terme l’entitat en les Illes Balears
\ Una subvenció es destina a finançar part d’un projecte dirigit a persones que exerceixen la prostitució
 
El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Salut concedir dues subvencions directes a l’entitat Metges del Món de les Illes Balears per finançar part de les despeses derivades de dos dels projectes que l’entitat du a terme a les Illes Balears.
 
En concret, s’ha autoritzat una subvenció de 71.100 € per finançar part del programa “Obrint Camins en Salut”, dirigit a persones en situació de prostitució, i una altra partida de 31.320 euros per al programa de reducció de danys per a persones usuàries de drogues que es troben en risc o en situació d’exclusió social (INRED 2017).
 
El programa “Obrint Camins en Salut” té per objectiu general promoure la integració i l’accés al dret a la salut de les persones en situació de prostitució o risc d’exclusió social i enfortir les capacitats de titulars de drets, responsabilitats i obligacions d’aquestes persones.
 
El cost total del projecte presentat és de 240.618,37 € i el període d’execució és de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.
 
La Conselleria de Salut aportarà a aquest projecte 71.100 € en dues partides: 53.325,00 € enguany i 17.775,00 € l’any 2018.
 
Amb aquest projecte es pretén de manera específica:
 
 
 • Millorar l’accés als serveis normalitzats socials i sanitaris i la situació de salut psicosocial de les persones en situació de prostitució,  i fomentar la seva inserció social.
 • Promoure processos d'apoderament de la població atesa i la millora de la salut integral de les persones en situació de prostitució mitjançant informació, orientació, derivacions, formació i accions de reducció de riscs i danys associats a l’exercici de la prostitució.
 • Reduir l’estigma i la discriminació sensibilitzant la població general i els professionals sociosanitaris sobre la realitat actual de la prostitució i el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.
 • Afavorir el procés de detecció, identificació i derivació de víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, així com de menors explotades sexualment.
 
 
Per altra banda, el programa INRED té per objecte general la reducció de la mortalitat i morbiditat de persones usuàries de droga injectada o inhalada, i pretén millorar la seva salut i el seu benestar integral mitjançant el programa d’intercanvi de xeringues i oferint informació i assessorament.
 
El cost total del projecte presentat és de 74.345,26 € i el període d’execució és de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017.
 
El programa forma part de l’estratègia global de prevenció del VIH entre les persones usuàries de drogues. L’objectiu fonamental és preservar i millorar el nivell de salut de la població i, per tant, constitueix un element més dins la política sanitària i d’intervenció en drogodependències.
 
El servei concret que integra aquest programa és un dispositiu mòbil que es desplaça a tots els llocs de venda i consum de drogues i que està equipat per poder donar una atenció psicosocial, per desenvolupar el programa d’intercanvi de xeringues i per oferir un servei d’informació i assessorament de recursos sociosanitaris de la xarxa normalitzada.
 
En concret, aquesta unitat mòbil inclou els serveis següents:
 
 
 • Intercanvi de xeringues.
 • Educació per a la salut.
 • Sala de cafè i calor.
 • Intervencions socials.
 • Intervencions psicològiques o relacionades amb el consum de drogues.
 • Intervencions sanitàries.
 • Servei de dutxa i neteja personal.