LOGO CAIB
Contingut
5 desembre 2019Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: S'AUTORITZA UNA PARTIDA DE 889.000 € PER COMPRAR VACUNES HEXAVALENTS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S'AUTORITZA UNA PARTIDA DE 889.000 € PER COMPRAR VACUNES HEXAVALENTS

\ La injecció immunitza contra l’hepatitis B, la diftèria, el tètanus, la tos ferina acel·lular, la poliomielitis inactivada i l’Haemophilus influenzae tipus B conjugada
\ Segons el calendari de vacunació infantil de les Illes Balears, actualitzat aquest 2019, se n’aconsellen tres dosis: a l’edat de 2, 4 i 11 mesos

 

El Consell de Govern ha autoritzat la despesa relativa a l’expedient de pròrroga per a 2020 del contracte per al subministrament de la vacuna hexavalent (contra l’hepatitis B, la diftèria, el tètanus, la tos ferina acel·lular, la poliomielitis inactivada i l’Haemophilus influenzae tipus B conjugada), el qual deriva de l’Acord marc per a l’adquisició de vacunes del calendari. En total, s’ha aprovat una partida de 889.200,00 € per adquirir-les. Amb aquesta partida està previst comprar 30.000 dosis per atendre la demanda.

La vacuna hexavalent, segons la darrera actualització del calendari infantil per a les Illes Balears, es recomana aplicar-la en tres dosis: a l’edat de 2, 4 i 11 mesos.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut estableix el calendari de vacunacions per consens, tant pel que fa a les pautes d’administració com als antígens que s’han d’administrar i la població a la qual va adreçada cadascuna. Les vacunes dels programes poblacionals s’han d’administrar a unes edats i durant un període determinats, cosa que conforma el calendari de vacunació.

Per tot això, és imprescindible l’adquisició anual de les vacunes esmentades, així com fer un pressupost aproximat de la despesa necessària per adquirir les vacunes amb les quals s’immunitza la població, tant infantil com adulta, i així poder dur a terme amb normalitat els programes de vacunacions de les Illes Balears.

Vacunació 2019
Segons les darreres dades facilitades pel Servei de Coordinació de Vacunes de la Direcció General de Salut Pública i Participació, enguany, fins al 15 de novembre, s’han posat un total de 26.592 dosis de vacunes hexavalents a les Illes Balears. A Mallorca, concretament, se n’han administrat 21.220; a Menorca, 1.682, i a Eivissa i Formentera, 3.690.

El 2018 a les Illes Balears es varen administrar 31.385 dosis de la vacuna hexavalent: 24.350 a Mallorca, 2.430 a Menorca i 4.605 a les Pitiüses.


Les vacunes, essencials per millorar la salut pública
La prevenció de malalties és essencial per millorar el nivell de salut de la població en general. La vacunació, tant de la població general com de persones amb condicions especials, és una de les activitats més consolidades en salut pública.

Les vacunacions sistemàtiques són intervencions d’eficàcia ben demostrada ja des de la introducció de les primeres vacunes. La vacunació massiva contra malalties d’incidència elevada o de gravetat especial evita la morbiditat i les seqüeles, amb els costs personal, social i econòmic que això suposa. En el cas de la majoria de les vacunacions infantils, amb una cobertura poblacional molt alta, el benefici no és només individual, sinó que s’hi ha d’afegir un benefici indirecte de protecció col·lectiva, de manera que la població protegida és més gran que la vacunada.

A més, la majoria de malalties prevenibles per vacunació incloses en programes de vacunació eviten aquestes patologies a la infància i l’adolescència, amb la qual cosa el benefici tant en anys com en qualitat de vida és molt més elevat que les intervencions en la vida adulta.