LOGO CAIB
Contingut
10 gener 2020Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: RATIFICAT L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PEL QUAL ES RESTABLEIX EL DRET A PERCEBRE EL COMPLEMENT D’INCAPACITAT TEMPORAL CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: RATIFICAT L’ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE SANITAT PEL QUAL ES RESTABLEIX EL DRET A PERCEBRE EL COMPLEMENT D’INCAPACITAT TEMPORAL

\ Aquest dret s’havia eliminat amb les modificacions normatives de l’any 2012 aprovades per garantir l’estabilitat pressupostària
\ Fins ara les retribucions durant els processos d’incapacitat temporal es començaven a cobrar a partir del cinquè dia de la baixa


El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es restableix el dret a percebre el complement d’incapacitat temporal. El Servei de Salut de les Illes Balears va aprovar el desembre, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat —en la qual estan representats tots els sindicats—, millores salarials per als professionals, de manera que el Servei de Salut en completarà les prestacions econòmiques perquè percebin el 100 % de la retribució de la jornada ordinària durant els períodes d’incapacitat temporal des del primer dia de la baixa.

Aquest dret s’havia eliminat amb les modificacions normatives de l’any 2012 aprovades per garantir l’estabilitat pressupostària. Fins ara, doncs, les retribucions durant els processos d’incapacitat temporal per contingències comunes i accidents no laborals es començaven a cobrar a partir del cinquè dia de la baixa.