LOGO CAIB
Contingut
9 novembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: MEDI AMBIENT TRANSFERIRÀ 38.000 € AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER DUR A TERME ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: MEDI AMBIENT TRANSFERIRÀ 38.000 € AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER DUR A TERME ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

\ Ambdues institucions renovaran el conveni de col·laboració per als pròxims quatre anys
\ La Conselleria incrementa lleugerament la seva aportació i la iguala a la de l’executiu insular


El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i Territori i el Consell Insular de Menorca per dur a terme activitats d’assessorament i divulgació d’educació ambiental a l’illa de Menorca. Així, Medi Ambient transferirà a l’executiu insular 38.000 euros en els pròxims quatre anys.

Fins al moment, el conveni s’havia renovat cada dotze mesos, però enguany s’ha signat per als pròxims quatre anys. A més, la Conselleria de Medi Ambient i Territori passarà de transferir 9.000 € anuals a transferir-ne 9.500 €. D’aquesta manera, totes dues administracions aportaran la mateixa quantia.

L’objectiu d’aquest conveni és, per una banda, millorar la coordinació i eficiència per desenvolupar activitats d’assessorament i divulgació d’educació ambiental a les escoles de Menorca dins el marc del Programa de Centres Ecoambientals. Per altra banda, se cerca establir sinergies entre les entitats implicades per potenciar la implantació de l’educació ambiental a la societat menorquina.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori i el Consell Insular de Menorca van començar la col·laboració en aquest àmbit el curs 2006-2007 per tenir així personal dedicat de forma continuada al desenvolupament del Programa de Centres Ecoambientals. Cal recordar que és cada centre escolar qui prepara, de forma autònoma, els programes i projectes per incorporar l’educació ambiental en el programa curricular.