LOGO CAIB
Contingut
4 octubre 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA INVERTEIX MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS EN EL TRANSPORT I LA GESTIÓ DELS FANGS DE LES DEPURADORES D’EIVISSA CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA INVERTEIX MÉS DE 3 MILIONS D’EUROS EN EL TRANSPORT I LA GESTIÓ DELS FANGS DE LES DEPURADORES D’EIVISSA

\ El pressupost està previst per als tres anys vinents

\ El tractament ja es pot fer a la planta de Ca na Putxa

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar l’autorització prèvia al conseller de Medi Ambient i Territori per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) pels costs derivats del transport i la gestió de fangs procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que gestiona l’empresa pública a l’illa d’Eivissa.

Així, l’Agència disposarà de 3.768.489,90 € (IVA inclòs) per al trienni 2022-2024, 1.256.163,30 € per cada anualitat. Des d’enguany, els llots que es generen a les EDAR gestionades per l’empresa pública a Eivissa ja no s’han de traslladar a la península per al seu tractament i gestió, sinó que es poden tractar a la planta de Ca na Putxa.

L’entrada en funcionament de la planta de gestió de residus facilita la gestió dels fangs i el seu ús posterior per a l’activitat agrícola, ja que es tracten i s’habiliten per al compostatge. A més, pel fet de no haver de transportar-los fora de l’illa, es redueixen les emissions generades.

Els llots són els residus generats durant el tractament i la depuració de les aigües residuals. Es produeixen quan es du a terme el tractament biològic a les EDAR, l’etapa del procés en la qual la matèria orgànica es biodegrada per l’acció de microorganismes, que dona com a resultat els llots de depuració. Actualment, l'Agència Balear de l'Aigua gestiona a Eivissa deu EDAR, que produeixen una mitjana d’11.000 tones anuals.