LOGO CAIB
Contingut
31 agost 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA L’ADQUISICIÓ DE MONITORS PER A PACIENTS AMB DIABETIS PER CONTROLAR LA GLUCOSA DE MANERA CONSTANT CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA L’ADQUISICIÓ DE MONITORS PER A PACIENTS AMB DIABETIS PER CONTROLAR LA GLUCOSA DE MANERA CONSTANT

\ Són aparells que permeten suspendre la injecció d’insulina si detecten hipoglucèmia
\ Aquesta tecnologia facilita als usuaris fer un control adequat de la malaltia

El Servei de Salut ha autoritzat la tramitació d’un acord marc per adquirir monitors de sensors per a pacients amb diabetis que detecten la glucosa en el nivell subcutani. Es tracta d’uns aparells que, d’una banda, mesuren contínuament la glucosa en el líquid intersticial (l’espai entre les cèl•lules) per mitjà d’un sensor implantat o inserit dins la pell i, d’una altra part, poden també emetre ordres a la bomba infusora per tal d’evitar una hipoglucèmia.

Amb aquest sistema s’aconsegueix supervisar millor la glucèmia, reduir el nombre d’ingressos hospitalaris per descompensacions i també controlar millor els episodis nocturns d’hipoglucèmia. En definitiva, es facilita a alguns pacients amb diabetis un control adequat de la malaltia, de manera que en millora la qualitat de vida.

El contracte de subministrament té previst beneficiar 525 pacients el primer any amb l’adquisició de sis mil sensors, a més de tot el material necessari per a la infusió completa de la bomba contínua d’insulina i els ports d’injecció necessaris. El pressupost de licitació és de 3,2 milions d’euros per dos anys, amb un valor estimat del contracte de 6,5 milions d’euros. Amb aquesta licitació, el Servei de Salut promou la competitivitat, la productivitat i la modernització tecnològica, tot això emmarcat en l’estratègia per reduir la prevalença de la diabetis mellitus, garantir una resposta sanitària adequada i promoure l’autonomia dels pacients amb diabetis.

El mesurament és especialment important en la diabetis mellitus de tipus 1 (insulinodependent) i en la diabetis gestacional. L’autoanàlisi s’orienta a millorar l’autocontrol del pacient amb l’objectiu de promoure’n la responsabilitat i l’autonomia en el tractament de la malaltia. En la diabetis mellitus de tipus 2
—tractada només amb dieta, exercici físic o amb fàrmacs orals sense insulina—, les autoanàlisis són menys habituals, però també poden arribar a ser necessàries en alguns casos.

A les Illes Balears hi ha gairebé 65.000 pacients als quals s’ha diagnosticat diabetis, però la xifra de persones afectades podria arribar a 120.000 tenint en compte que s’estima que la meitat dels casos no estan diagnosticats.