LOGO CAIB
Contingut
15 juny 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA LA COMPRA DE MEDIDORS DE GLUCOSA SUBCUTANIS PER A 1.400 PACIENTS DE LES ILLES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA LA COMPRA DE MEDIDORS DE GLUCOSA SUBCUTANIS PER A 1.400 PACIENTS DE LES ILLES

\ Aquests sensors d’alta tecnologia beneficiaran infants d’entre 4 i 17 anys, gestants amb diabetis i pacients que han de fer-se més de sis controls diaris
\ El contracte de subministrament té prevista l’adquisició de 26 sensors per pacient i any, amb un pressupost anual d’1,8 milions d’euros
 
El Servei de Salut ha aprovat la compra de sensors per a pacients amb diabetis que detecten la glucosa en el nivell subcutani. Es tracta del sistema flash de monitoratge de la glucosa, que consisteix en un sensor que s’introdueix en el nivell subcutani i mesura el grau de sucre del teixit intersticial (espai entre les cèl·lules).
 
Aquest sensor té una vida útil de quinze dies i permet, d’una banda, saber aquesta informació just en el moment en que es fa el control i, d’una altra, comprovar el nivell registrat en les vuit hores anteriors.
 
Es tracta d’una tecnologia que facilita a alguns pacients amb diabetis un control adequat de la malaltia, de manera que els millora la qualitat de vida. A més, pot ser útil per detectar i intentar evitar les situacions d’hipoglucèmia.
 
El contracte de subministrament té previst beneficiar a 1.400 pacients amb l’adquisició de 26 sensors per pacient i any. El pressupost és d’1,8 milions d’euros per a un any, prorrogable fins a quatre.
 
Aquest sistema no substitueix completament el dispositiu que mesura la glucosa en la sang (amb una petita extracció per mitjà d’una punció), ja que els nivells de sucre del teixit intersticial sempre es detecten amb cert retard respecte de l’anàlisi de la sang. No obstant això, el sistema flash és un gran avenç, ja que possibilita rebaixar el nombre de mesuraments de la glucosa en la sang —i, en conseqüència, el nombre de puncions de control—, cosa que millora la qualitat de vida d’alguns pacients amb diabetis, com són els casos dels infants de 4 a 17 anys, de les gestants amb diabetis i fins i tot dels pacients que s’han de fer més de sis controls cada dia.
 
El Ministeri de Sanitat ha autoritzat un estudi de monitoratge de la glucosa entre joves de 4 a 17 anys amb diabetis mellitus de tipus 1.
 
A les Illes Balears hi ha gairebé 65.000 diabètics, uns 3.000 dels quals estan diagnosticades de diabetis mellitus de tipus 1.