LOGO CAIB
Contingut
3 juliol 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

CONSELL DE GOVERN: EL MÀSTER EN GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE LA UIB TINDRÀ QUATRE EDICIONS MÉS I S'IMPARTIRÀ FINS A L'ANY 2024 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL MÀSTER EN GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE LA UIB TINDRÀ QUATRE EDICIONS MÉS I S'IMPARTIRÀ FINS A L'ANY 2024

\ El Consell de Govern autoritza l’addenda al conveni entre Administracions Públiques, el Consell de Mallorca i la FUEIB per a la impartició d’aquest curs
\ El màster inclou formació relacionada amb la gestió de polítiques, hisenda pública, organització, innovació i gestió de persones


El Govern de les Illes Balears —mitjançant la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització— el Consell de Mallorca i la UIB —mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)— signaran una addenda al conveni de col·laboració per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques a la UIB que es va estrenar el curs 2018-2019.
 
Atès l’èxit de les dues primeres edicions, avui el Consell de Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza la firma de l’addenda d’aquest conveni, amb el qual es podran impartir quatre edicions més d’aquest curs especialitzat.

Es tracta de donar impuls a una formació universitària d’alta qualificació sobre polítiques públiques que permet abordar l’estudi dels elements clau de la nova governança pública, especialment els aspectes relacionats amb la gestió de polítiques, la hisenda pública, l’organització de les administracions públiques, la innovació i la gestió de les persones en aquestes institucions.

L’objectiu és introduir i consolidar l’especialització en la gestió de les polítiques públiques amb la finalitat de continuar millorant la prestació dels serveis públics que duen a terme la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i totes les administracions i els organismes públics de les Illes Balears.
 
A més, aquest tipus d’estudis ha de fomentar la recerca en aquest àmbit. La incorporació de persones noves en la funció pública amb talent, que disposin d’una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, i la consolidació i millora de la formació i les capacitats del personal que presta serveis en l’Administració, són motius per emprendre aquesta iniciativa, la qual ha de revertir en benefici de l’Administració autonòmica, i de la resta d’administracions del nostre àmbit, en els propers anys.

El màster està adreçat a empleats públics de tots els nivells que tenguin una titulació universitària o equivalent, a més de les persones amb una titulació universitària oficial obtinguda els cinc darrers anys.  

El curs s’estructura en sis mòduls de 10 ECTS cada un: Política i democràcia; Polítiques públiques en el nou escenari de la Unió Europea; Organització i actuació del sector públic. El nou paper de la ciutadania; Responsabilitat i sostenibilitat en la gestió pública, Innovació en la gestió i avaluació de polítiques públiques i Valors, direcció, lideratge i gestió de persones.
 
El preu del màster, gràcies al conveni signat pel finançament del Govern i del Consell, és de 1.500 € per la matrícula del curs complet o 300 € per mòdul. Els alumnes que aprovin el curs obtindran un títol propi de la UIB de 66 ETCS i els que cursin únicament un mòdul obtindran el títol de Curs d’Actualització Universitària sobre el mòdul que hagin superat.
 
El conveni de col·laboració estableix que l’Administració de la CAIB, mitjançant la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, i el Consell de Mallorca, finançaran parcialment el cost del màster, que s’estima en 108.000 € per a cada edició, i preveu una aportació anual de 43.000 € per part del Govern i de 35.000 € en el cas del Consell de Mallorca.