LOGO CAIB
Contingut
22 novembre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Consell de Govern: EL GOVERN PRORROGA LA COL·LABORACIÓ AMB L’ESTAT EN LA CONSERVACIÓ DE LA FLORA VASCULAR DEL PUIG MAJOR CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN PRORROGA LA COL·LABORACIÓ AMB L’ESTAT EN LA CONSERVACIÓ DE LA FLORA VASCULAR DEL PUIG MAJOR

\  La Conselleria de Medi Ambient i el Ministeri de Defensa col·laboren des de fa anys en la conservació de la flora amenaçada del Puig Major

\ En els darrers 400 metres del cim del Puig Major s’hi poden trobar quatre espècies de flora exclusives i úniques a tot el món


El Consell de Govern ha autoritzat el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a la conservació de la flora vascular del Puig Major als terrenys de l’Esquadró de Vigilància Aèria núm. 7 de Sóller.

El Ministeri de Defensa i la Conselleria de Medi Ambient i Territori col·laboren activament en la conservació de la flora amenaçada del Puig Major gràcies a un conveni signat el 2010 i que, actualment, està caducat. Ambdues institucions han estimat oportú signar un nou Conveni que doni continuïtat a l’anterior. Es tracta d’una coordinació per a un fi comú: el seguiment i la protecció de la flora endèmica i protegida del cim del Puig Major.

Les actuacions de conservació de la flora amenaçada del Puig Major les inicià el 2008 el Servei de Protecció d’Espècies en el marc del pla propi de conservació. La Conselleria de Medi Ambient i Territori acumula, per tant, més de deu anys consecutius de seguiment de l’estat de conservació de les poblacions de les espècies de plantes en major risc d’extinció.

Els darrers 400 metres del cim del Puig Major són un punt calent de biodiversitat. En aquests pocs metres de muntanya, hi viuen, per exemple, quatre espècies de flora exclusives i úniques a tot el món.

La ratificació d’aquest Conveni donarà continuïtat, per tant, a la protecció d’aquesta flora de gran interès i preservarà un dels grans nuclis d’interès botànic de les Illes Balears.