LOGO CAIB
Contingut
29 novembre 2019Conselleria de Medi Ambient i Territori

Consell de Govern: EL GOVERN DESTINA 8 MILIONS D’EUROS DEL CÀNON DE SANEJAMENT A DIVERSES ACTUACIONS A DEPURADORES DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN DESTINA 8 MILIONS D’EUROS DEL CÀNON DE SANEJAMENT A DIVERSES ACTUACIONS A DEPURADORES DE LES ILLES BALEARS

\ L’ABAQUA rebrà 3,1 milions d’euros, que es destinaran als costs derivats del transport de fangs de les EDAR d’Eivissa a la península
\ La depuradora d’Alcúdia rebrà 4,9 milions d’euros per al manteniment i l’explotació del servei d’aigües residuals durant el trienni 2020-2022

El Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa de diversos expedients, per un import total de 8.061.455,21 €, que seran sufragats a través del cànon de sanejament.

L’entitat EMSA, SAU, rebrà un import total de 4.911.454,80 € pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals del terme municipal d’Alcúdia que s’assumeixin durant el trienni 2020-2022.

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) rebrà 3.150.000,41 €, que es destinaran als costs derivats del transport de fangs procedents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que l’ABAQUA gestiona a l’illa d’Eivissa, per al període 2019-2021. Per calcular aquesta quantitat, s’ha pres com a referència el cost d’1.049.999,47 € que l’ABAQUA ha assumit enguany, una xifra que es manté com a previsió per a 2020 i 2021.

A més, el Consell de Govern ha atorgat al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa de diversos expedients, per un import total d’11.042.159,31 €, a favor de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per atendre les despeses derivades d’inversions a la dessaladora d’Andratx per al període 2020-2025.

Aquesta quantitat es distribueix amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.