LOGO CAIB
Contingut
17 gener 2022Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SERVEIS PER 62.967,75 EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SERVEIS PER 62.967,75 EUROS

\ La contractació es refereix a serveis de seguretat, de telefonia i d’assistència

\ L’Espai Francesc Quetglas s’ha incorporat com a centre de vacunació

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la contractació d’emergència dels serveis habilitats a l’Espai Francesc Quetglas —el qual ha començat a funcionar com a centre de vacunació— i dels serveis de telefonia per al desenvolupament del pla de vacunació massiva per un total de 62.967 euros.

Concretament, Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears ha contractat amb Telefónica Móviles España el servei de telefonia per a les funcions administratives per al pla de vacunació massiva contra la COVID-19 per un valor de 23.701 euros.

D’altra banda, el Servei de Salut de les Illes Balears ha contractat el servei de seguretat habilitat per al punt de vacunació a l’Espai Francesc Quetglas amb l’empresa Touristic Advice Services per 2.569,27 euros i el servei d’assistència sanitària a pacients afectats pel virus SARS-CoV-2 derivats pel Servei de Salut a Servicios Integrales de Sanidad per 36.697 euros.