LOGO CAIB
Contingut
26 juny 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER UN VALOR DE 984.076 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER UN VALOR DE 984.076 €

\ S’han adquirit pantalles per a la transmissió d’informació a l’atenció primària    

\ També inclou l’arrendament d’un avió A330 procedent de la Xina amb material sanitari


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per un valor de 984.076 €. Es tracta, entre d’altres, de l’adquisició de pantalles amb gestor de continguts per a la transmissió d’informació a l’atenció primària, l’arrendament d’un avió amb més capacitat per adquirir material sanitari des de la Xina, o la contractació de serveis de neteja de diferents gerències.

Totes aquestes contractacions d’emergència han estat relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19. Amb les pantalles amb gestor de continguts destinades als centres de salut i a les unitats bàsiques de salut es pretén transmetre a la població informació, recomanacions i canvis en l’accés al sistema de salut i reduir el risc de contagi i, en conseqüència, poder continuar avançant en el procés de desconfinament de la pandèmia produïda pel virus SARS-CoV-2.

Concretament, les contractacions d’emergència són les següents:

1. Adquisicions i contractacions duites a terme des dels Serveis Centrals i la Central de Compres del Servei de Salut:

— Subministrament i instal•lació de mampares de separació de les habitacions d’UCI, prestatgeries per a infermeria i cobriment de buits decoratius del sostre de les instal•lacions de l’hospital de campanya del Palau de Congressos de Palma, per un import d’11.909 €.

— Adquisició i instal•lació de pantalles amb gestor de continguts per a la transmissió d’informació als centres de salut i a les unitats bàsiques de salut del Servei de Salut per un import de 200.147 €.

— Arrendament d’un avió A330 amb més capacitat per dur una part del material sanitari adquirit a la Xina, per un import de 400.000 €.

— Contractació del lloguer d’un magatzem a l’aeroport de Xangai per guardar-hi material per un import de 40.000 €.

2. Contractació d’un servei de vigilància per un import de 16.554 €, corresponent a l’Àrea de Salut de Menorca.

3. Contractació d’un servei de neteja per un import de 33.880 €, corresponent a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

4. Contractacions i adquisicions corresponents a l’Hospital Universitari Son Llàtzer:

—    Contractació del servei de neteja per un import de 70.824 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.

—    Adquisició d’una sala de radiografia convencional per un import de 203.000 €, corresponent al Servei de Radiologia.

5. Contractació del subministrament de mascaretes, guants de nitril i gels hidroalcohòlics per al personal i els visitants de les instal•lacions de la Conselleria de Salut i Consum, per un import total de 7.772 €.


El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l’Acord de mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.