LOGO CAIB
Contingut
23 novembre 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 221.580 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 221.580 €

\ Destaca la contractació de vint habitacions per a allotjament de personal sanitari a l’hotel THB-Los Molinos d’Eivissa

\ Aquestes contractacions es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER)

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor de 221.580 €. Les contractacions inclouen, d’una banda, les gestions i els tràmits duaners necessaris per a l’adquisició a la Xina de materials sanitaris i, d’altra banda, les vint habitacions per a allotjament i manutenció de personal sanitari a l’hotel THB-Los Molinos d’Eivissa.

L’evolució desfavorable de la pandèmia a l’illa d'Eivissa ha fet necessària l'adopció de mesures excepcionals de control, prevenció i actuació davant l'avanç de la malaltia. Per aquest motiu, s’ha reforçat la plantilla sanitària amb personal desplaçat de les altres illes, al qual s’ha ofert allotjament i manutenció. Per cobrir aquesta necessitat s’han contractat vint habitacions de l'hotel THB-Los Molinos, del 3 de novembre al 2 de febrer del 2021.

Aquestes contractacions estan relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta de lluita contra la COVID-19.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

Concretament, les contractacions d'emergència són les següents:

1.    Contractació de les gestions necessàries i els tràmits duaners per a l’adquisició a la Xina d’una part dels materials sanitaris, per l'import de 23.580 €.
2.    Contractació de vint habitacions per a allotjament i manutenció a l’hotel THB-Los Molinos, per un import de 198.000 €

El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l'Acord de mesures per adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.