LOGO CAIB
Contingut
30 novembre 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA UNA INVERSIÓ DE 5.500.000 € PER FINANÇAR EL PROGRAMA D’OCUPACIÓ “SOIB JOVE - QUALIFICATS 2019” CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA UNA INVERSIÓ DE 5.500.000 € PER FINANÇAR EL PROGRAMA D’OCUPACIÓ “SOIB JOVE - QUALIFICATS 2019”

\ La nova convocatòria, adreçada al sector instrumental de la CAIB i als ajuntaments, beneficiarà uns 275 joves en atur, que seran contractats durant 15 mesos
\ Aquest programa és un dels més eficaços, ja que el 60% dels beneficiaris van aconseguir un contracte en els sis mesos següents d’haver-lo finalitzat

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, la disposició d’una partida pressupostària per import de 5.500.000 euros per a finançar la convocatòria de subvencions “SOIB Jove - Qualificats 2019”, adreçada al sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a ajuntaments, la qual es posarà en marxa a partir del mes de gener.

El pressupost aprovat assegura la continuïtat de les obres o serveis d’interès executats a través d’aquest programa, i permetrà la contractació en pràctiques durant 15 mesos i a temps complet d’uns 275 joves en situació d’atur, menors de 30 anys, que acreditin estudis universitaris superiors o de grau superior de formació professional.

La inversió total assignada es divideix en dues línies: la primera, dotada amb 5.000.000 d’euros, s’adreça al sector públic instrumental; mentre que la segona, per import de 500.000 euros, es posarà a disposició dels ajuntaments que no s’hagin beneficiat de la convocatòria “SOIB Jove – Qualificats” per a entitats locals corresponent a 2018.

Fins ara, la totalitat de les convocatòries de “SOIB Jove – Qualificats” han permès contractar 1.137 joves desocupats, amb una inversió pública de més de 29 milions d’euros.

Cal destacar que el programa “SOIB Jove – Qualificats” és un dels més eficaços pel que fa als resultats obtinguts, d’acord amb el Servei d’Avaluació de Polítiques Actives del SOIB. Així, les dades d’inserció disponibles mostren que el 60 % dels joves que van acabar el programa van aconseguir contractes de treball en els sis mesos següents.

El programa “SOIB Jove – Qualificats” es planteja com una eina per mantenir el talent dels joves, com també per reduir una de les principals barreres que es troben les persones amb titulació superior a l’hora d’accedir a llocs de treball qualificats: la manca d’experiència professional relacionada amb la formació cursada. Tal com marquen les línies d’actuació del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears, aquest tipus de polítiques actives d’ocupació ofereixen garanties d’inserció laboral de qualitat i eviten dinàmiques de desajusts per sobrequalificació, si es tenen en compte les habilitats d’aquests joves i els llocs de treball als quals finalment accedeixen.