LOGO CAIB
Contingut
27 abril 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROCAMENT D’ALGUNS EDIFICIS DE SON DURETA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROCAMENT D’ALGUNS EDIFICIS DE SON DURETA

\ Consistiran a demolir els pavellons de consultes, el de maternoinfantil, els de vestidors i cuina i les edificacions auxiliars
\ El projecte pretén reduir al mínim els efectes en l’entorn de les obres, sobretot pel que fa a la retirada i la gestió dels residus 
 
El Consell de Govern ha autoritzat la contractació —amb un pressupost de 5,9 milions d’euros— de les obres d’enderrocament d’alguns edificis de l’antic Hospital Son Dureta. Aquests treballs consistiran a demolir tres edificis: el pavelló B (edifici maternoinfantil), el pavelló K (edifici de consultes), el pavelló E (edifici de vestidors i cuina), a més d’algunes petites edificacions auxiliars. La licitació del projecte és imminent, i es preveu que l’esbucament dels edificis es faci efectiu el gener de 2019, amb un termini aproximat d’execució de nou mesos.
 
El Servei de Salut adoptarà les mesures necessàries per reduir al mínim els efectes en l’entorn de les obres de demolició, sobretot pel que fa a identificar tots els residus considerats especials, tòxics i/o perillosos que hi hagi dins les instal·lacions. En aquest sentit, s’habilitaran espais concrets per gestionar i posteriorment retirar els residus, a fi d’eliminar qualsevol risc que pugui afectar les instal·lacions, les edificacions i els serveis externs.
 
El projecte d’enderrocament inclou definir l’emplaçament i l’estat actual de les infraestructures que s’esbucaran (de 20.000 m2) fent una relació i la descripció de cada una de les unitats, a més de determinar el mètode per al procés de demolició selectiva, estudiar la gestió dels residus i elaborar un inventari de cada residu, entre altres accions. Els treballs se centraran a desconnectar les xarxes de serveis i de gestió, demolir els  edificis i el material de la urbanització (fanals, asfalt, etc.), reutilitzar determinats residus i netejar i condicionar la parcel·la.
 
El nou complex sociosanitari que es construirà al recinte de Son Dureta oferirà 542 llits hospitalaris en habitacions dissenyades especialment per garantir el benestar dels pacients mentre hi estiguin ingressats. Durant l’estada, que podrà durar de trenta dies a tres mesos, de mitjana, hi rebran tractaments i cures adreçats especialment a estabilitzar la malaltia, rebre sessions de rehabilitació i recuperar l’autonomia personal.

La remodelació del recinte hospitalari de Son Dureta s’emmarca en el Pla Estratègic d’Atenció a la Cronicitat, amb el qual el Govern de les Illes Balears vol millorar l’atenció dels pacients crònics i de la gent gran que estigui en situació de dependència, uns col·lectius que van en augment com a conseqüència de l’envelliment de la població. Cal assenyalar que, actualment, el 15,3 % dels ciutadans tenen més de 65 anys i que l’any 2029 aquesta proporció s’incrementarà fins al 22 %.