LOGO CAIB
Contingut
4 octubre 2019Conselleria de Salut i Consum

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA COMPRA D’AGULLES PER A XERINGUES PRECARREGADES D’INSULINA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA LA COMPRA D’AGULLES PER A XERINGUES PRECARREGADES D’INSULINA

\ El contracte té un valor estimat d’1.355.400 euros

\ Té una durada de 24 mesos, que es pot prorrogar fins a 36


El Consell de Govern ha autoritzat la compra d’agulles per a xeringues precarregades d’insulina per als centres del Servei de Salut, per un valor estimat de 1.355.400 euros, per mitjà d’un contracte de 24 mesos de durada, amb possibilitat de pròrroga fins als 36 mesos.

Les agulles per a xeringues precarregades (ploma) d’insulina són una prestació inclosa en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, per la qual cosa cal distribuir-les als centres hospitalaris i d'atenció primària del Servei de Salut; en cas contrari, es podria generar un problema greu de salut pública.

En el cas d’aquestes xeringues, es tracta de material d'un sol ús que permet utilitzar de manera segura els dispositius autoinjectables (plomes) d'insulina. Aquests dispositius milloren substancialment la seguretat dels usuaris que requereixen injecció diària d'insulina: garanteixen l'exactitud de la dosi administrada i minimitzen els riscos associats a dispositius punxants.

També contribueixen a disminuir la sensació dolorosa en el moment de la injecció, per les reduïdes dimensions i pel disseny (el temor a la injecció afecta un 70 % dels usuaris amb diabetis). Tot això contribueix a millorar l'adherència terapèutica dels usuaris insulinodependents.