LOGO CAIB
Contingut
19 octubre 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 101.357 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER VALOR DE 101.357 €

 

\ Destaca l’adquisició de cinc monitors destinats a la unitat de cures intensives de l’Hospital de Manacor
\ Aquestes contractacions es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER)


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor de 101.357 €. Entre els diferents serveis destaca l’adquisició de cinc monitors per a la unitat de cures intensives de l’Hospital de Manacor. També s’han contractat diversos serveis de neteja, bugaderia o recollida de residus per a l’Àrea de Salut de Menorca i també els serveis de vigilància i de neteja de la Central de Coordinació COVID-19 (CC-COVID-19). Aquestes contractacions d’emergència estan relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de les Illes Balears autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució de les ajudes europees s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

Concretament, les contractacions d'emergència són les següents:

1.    Adquisicions i contractacions duites a terme a l’Àrea de Salut de Menorca.

-   Contractació del servei de neteja i desinfecció, per l’import de 16.178 €.

-    Contractació del servei de bugaderia per l’import de 4.424 €.

-    Contractació del servei de recollida de residus sanitaris per l’import de 4.240 €.

2.    Contractacions i adquisicions corresponents a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
-    Contractació del servei de neteja per a la CC-COVID-19 per l'import de 19.281 €.
-    Contractació del servei d’auxiliar de vigilància per al centre COVID exprés de l'Hospital Son Dureta per l'import de 19.759 €.  

3.    Adquisició corresponent a l’Àrea de Salut de Manacor: cinc monitors per a la unitat de cures intensives per l’import total de 37.475 €.  

El passat mes de març el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.