LOGO CAIB
28 d’agost 2020 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER 4,2 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS PER 4,2 MILIONS D’EUROS

\Destaca la derivació de pacients afectats per la COVID-19 amb l’Hospital Sant Joan de Déu per cobrir l'assistència sanitària
\També inclou el servei de gestió i tràmits duaners per a l’adquisició de material sanitari procedent de la Xina

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor de 4,2 milions d’euros. Es tracta, entre d'altres, de la contractació de la derivació de pacients afectats per la COVID-19 amb l’Hospital Sant Joan de Déu, l’adquisició d’un videolaringoscopi destinat al Centre de Salut Canal Salat (Ciutadella) o la contractació del servei de les gestions necessàries i els tràmits duaners per a l’adquisició a la Xina d’una part dels materials sanitaris.

Totes aquestes contractacions d’emergència han estat relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Concretament, les contractacions d'emergència són les següents:

1. Adquisicions i contractacions duites a terme des dels Serveis Centrals i la Central de Compres del Servei de Salut.
- Contractació del servei de les gestions necessàries i els tràmits duaners per a l’adquisició a la Xina d’una part dels materials sanitaris per l’import de 44.801 €.
- Contractació de la derivació de pacients afectats per la COVID-19 amb l’Hospital Sant Joan de Déu per cobrir l'assistència sanitària durant els mesos de juliol a desembre de 2020, per l'import de 3.687.824. €.
- Contractació per a la construcció de cobertes per a diverses bases d'ambulàncies a fi de protegir de les altes temperatures els ocupants, per l'import de 27.844 € i 122.764 €.

2. Contractacions corresponents a l’Àrea de Salut de Menorca.
- Adquisició de cinc humidificadors per l'import de 14.999 €, per al Servei d’UCI.
- Adquisició de tres humidificadors per l’import de 6.732 €, destinats al Servei d’UCI.
- Adquisició d’un videolaringoscopi per l’import de 14.995 €, destinat al Servei d’Otorrinolaringologia.
- Contractació d’un servei de neteja per l’import de 12.208 €, corresponent als Serveis Generals.
- Contractació d’un servei de bugaderia per l’import de 4.674 €, corresponent als Serveis Generals.
- Contractació d’un servei de recollida de residus per l’import de 426 €, corresponent als Serveis Generals.
- Contractació d’un servei de transport de paqueteria per l’import de 1.933 €, corresponent als Serveis Generals.

3. Contractacions corresponents a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.
- Contractació d’un servei de bugaderia per l’import de 15.851 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.
- Contractació d’un servei de recollida de residus sanitaris per l’import de 98.211 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.
- Contractació d’un servei d’alimentació per l’import de 159.929 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.

El mes de març passat el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració de l’estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els hi fos aplicable la tramitació d'emergència.