LOGO CAIB
Contingut
13 setembre 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZEN A CONTRACTAR EL SERVEI DE NEUROCIRURGIA PER ALS PACIENTS DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA PER 1.275.000 € CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZEN A CONTRACTAR EL SERVEI DE NEUROCIRURGIA PER ALS PACIENTS DE L’ÀREA DE SALUT D’EIVISSA I FORMENTERA PER 1.275.000 €

\ En aquests moments, només la Policlínica Nuestra Señora del Rosario té una unitat de neurocirurgia acreditada

\ El contracte tindrà una vigència de 24 mesos amb la possibilitat de prorrogar-lo 12 mesos més


El Consell de Govern ha atorgat al director general del Servei de Salut de les Illes Balears l’autorització prèvia per contractar el servei de neurocirurgia d’urgències per als pacients de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per un valor estimat d’1.275.000 €.

Aquesta prestació s’emmarca en la cartera de serveis comuns d’atenció especialitzada del Sistema Nacional de Salut per satisfer les necessitats de procediments terapèutics garantits pel Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre. En aquests moments, a Eivissa i Formentera només la Policlínica Nuestra Señora del Rosario té una unitat de neurocirurgia, per la qual cosa és l’únic centre pròxim acreditat per la Conselleria de Salut i Consum per atendre aquest tipus d’urgències.

El pressupost base de licitació és de 750.000 € (amb l’IVA exempt) i el valor estimat és d’1.275.000 €, per un contracte de vint-i quatre mesos de durada, amb la previsió d’una possible pròrroga de dotze mesos addicionals per un import de 375.000 € i un 20 % en concepte de possibles modificacions del contracte per un import màxim de 150.000 €.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions i els serveis sanitaris.