LOGO CAIB
Contingut
26 abril 2019| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: AUTORITZATS 1,25 MILIONS D’EUROS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR A CENTRES I EMPRESES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: AUTORITZATS 1,25 MILIONS D’EUROS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR A CENTRES I EMPRESES BALEARS

\ El Consell de Govern ha autoritzat ajuts per a titulats superiors predoctorals perquè s’incorporin a grups de recerca públics o privats
\ La convocatòria, de caràcter pluriennal, també inclou finançament per cobrir les taxes acadèmiques de personal investigador en formació


El Consell de Govern ha autoritzat la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per formar personal investigador als centres d’R+D i empreses de les Illes Balears, així com de subvencions per a taxes acadèmiques. L’import màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, serà d’1.251.418 € per al període 2020-2024.

L’objectiu d’aquests ajuts és formar titulats superiors universitaris en recerca científica i tècnica a través de la seva incorporació a grups de recerca ubicats a les Illes Balears. Els ajuts a la formació de personal investigador (FPI) consisteixen en el cofinançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació a centres d’R+D que vulguin fer una tesi doctoral associada a un projecte de recerca.

Pel que fa a la segona modalitat, els ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) cofinancen contractes laborals de personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es dugui a terme a una empresa, projecte en el qual s’ha d’emmarcar la tesi doctoral.

Aquestes convocatòries formen part de les iniciatives del Govern de les Illes Balears per diversificar l’economia, amb la voluntat clara d’impulsar el traspàs del coneixement al teixit investigador.