LOGO CAIB
Contingut
25 gener 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: AUTORITZATS EL REPARTIMENT DEL FONS I LA FORMALITZACIÓ DE CONVENIS AMB ELS CONSELLS PER CONCEDIR AJUTS ALS SECTORS AFECTATS PER LES RESTRICCIONS CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: AUTORITZATS EL REPARTIMENT DEL FONS I LA FORMALITZACIÓ DE CONVENIS AMB ELS CONSELLS PER CONCEDIR AJUTS ALS SECTORS AFECTATS PER LES RESTRICCIONS

\ El Govern aporta 15 milions d’euros a un fons d’ajudes directes a diversos sectors, al qual els consells aporten 15 milions més

\ Aquest fons forma part del pla acordat d’ajudes, per valor de 103,5 milions, per fer front als efectes econòmics de la COVID-19

El Consell de Govern ha autoritzat el repartiment del fons i la formalització de convenis amb els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per concedir els ajuts de 1.500 € per centre de treball i mes, durant un període de fins a tres mesos, dirigits a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i en d’altres afectats per les restriccions del 2021. Aquesta mesura forma part del pla d’ajudes d’acompanyament acordat el passat 15 de gener en el marc del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

Aquest pla d’ajudes, un paquet de mesures per valor de 103,5 milions d’euros, inclou la creació d’un fons obert a tots els sectors productius afectats per les restriccions, dotat amb 30 milions d’euros, finançat a parts iguals entre el Govern de les Illes Balears, amb una aportació de 15 milions, i els consells insulars, amb els altres 15 milions. L’Acord aprovat pel Consell de Govern estableix el repartiment de l’aportació de 15 milions de la Comunitat Autònoma, autoritza la formalització dels corresponents convenis amb els consells insulars i faculta la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per tramitar els expedients administratius i de despesa derivats d’aquest Acord.

La situació actual de crisi en els diversos sectors afectats per l’aplicació de les mesures restrictives per combatre l’expansió de la pandèmia posa en relleu les circumstàncies especials d’interès públic que justifiquen la necessitat i l’oportunitat de formalitzar els convenis per articular la col·laboració entre el Govern i els consells insulars, que es concreta en una aportació de la Comunitat Autònoma als consells perquè convoquin subvencions adreçades als sectors acordats per pal·liar els efectes de les mesures sanitàries adoptades. El repartiment s’ha fet sobre la base del teixit empresarial dels sectors afectats. D’acord amb la informació estadística disponible del teixit empresarial dels sectors afectats a cada illa, els 15 milions aportats pel Govern es distribueixen en 11.280.000 € per al Consell de Mallorca, 2.380.000 € per al Consell d’Eivissa, 1.125.000 € per al Consell de Menorca i 210.000 € per al Consell de Formentera, quanties a les quals s’haurà d’afegir una aportació equivalent per part de cadascun dels consells insulars per convocar ajuts a cada illa.

La voluntat d’aquest fons és possibilitar línies d’ajuts adreçats als sectors econòmics especialment afectats per les restriccions derivades de la declaració del nivell 4 d’alerta sanitària, aprovada pel Consell de Govern dels dies 11 de gener per a Mallorca i Eivissa, 15 de gener per a Menorca i 22 de gener per a Formentera. Concretament, es tracta del sector de la restauració, les empreses esportives amb espais tancats propis, les acadèmies d’activitat física, dansa i ioga, així com empreses amb dedicacions principals de jacuzzis, balnearis (spas) i similars, empreses amb epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques de les activitats esmentades que tancaren abans del desembre de 2020, que en la primera setmana de desembre tinguessin vigent un ERTO i que no haguessin acomiadat personal treballador afectat per l’ERTO des de l’inici de l’adjudicació, com també la cadena de valor que hi estigui associada.

L’objectiu és compensar la pèrdua econòmica i proporcionar liquiditat als negocis afectats, i a la vegada garantir la continuïtat de la seva activitat. La quantia dels ajuts serà de 1.500 € per centre de treball i mes durant un període de fins a tres mesos (gener, febrer i març), sempre que aquell mes sigui vigent algun tipus de restricció per causes sanitàries. Els beneficiaris podran computar fins a dos centres de treball. En el cas de Mallorca, els ajuts arribaran fins als 6.000 € en total per centre de treball, atès que abans de Nadal es varen aprovar ajuts per valor de 1.500 € més.

D’altra banda, el Consell de Govern ha aprovat la pròrroga temporal de la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-2020 fins que s’aprovi i desplegui efectes el nou pla estratègic de subvencions. Aquest Acord té com a objectiu que es puguin agilitar la tramitació i les convocatòries de les línies d’ajuts mentre no s’hagi aprovat el nou pla estratègic de subvencions.