LOGO CAIB
Contingut
15 febrer 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZACIÓ PRÈVIA AL SERVEI DE SALUT PER CONTRACTAR EL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS PER UN VALOR ESTIMAT DE 10,7 MILIONS D'EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZACIÓ PRÈVIA AL SERVEI DE SALUT PER CONTRACTAR EL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS PER UN VALOR ESTIMAT DE 10,7 MILIONS D'EUROS

\ Es tracta d'un nou procediment per al tractament, entre d’altres, dels residus generats per la COVID-19
\ La finalitat és evitar els perills de contaminació i contagi de malalties infeccioses

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut per contractar el servei de gestió de residus sanitaris dels centres dependents del Servei de Salut per un valor estimat de 10.743.849,12 €, desglossat de la manera següent:

* Import total del contracte per una durada de vint-i-quatre mesos: 4.883.567,78 €.
* Possible pròrroga de vint-i-quatre mesos: 4.883.567,78 €.
* Un 20 % en concepte de possible modificació: 976.713,56 €.

L’objectiu d’aquest expedient és la contractació del servei de gestió de residus sanitaris per aconseguir una gestió específica i professional amb la finalitat d’evitar els perills de contaminació i contagi de malalties infeccioses, a més de complir amb la normativa en la matèria i el tractament de residus generats per la COVID-19. A més, el nou contracte ha d’incloure les partides pressupostàries per a la integració de la despesa de la gestió de residus derivats d'aquesta pandèmia.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions assistencials i els serveis sanitaris.