LOGO CAIB
Contingut
7 juny 2019| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: APROVADA UNA SUBVENCIÓ DE 4 MILIONS D’EUROS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES OCUPADES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA UNA SUBVENCIÓ DE 4 MILIONS D’EUROS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES OCUPADES

\ El programa, gestionat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears, finançarà accions formatives transversals i sectorials per a 5.000 alumnes, aproximadament
\ Els àmbits formatius inclosos són molt variats i van des del sector agroalimentari a les finances i la sanitat, entre molts d’altres


El Consell de Govern en funcions ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, una partida de 4 milions d’euros per a la convocatòria de subvencions SOIB Formació per a Ocupats, amb l’objectiu de finançar programes de formació adreçats prioritàriament a treballadors en actiu per al període 2019-2021.

La finalitat de la convocatòria és oferir una formació que s’ajusti a les necessitats reals del mercat de treball i a les demandes de productivitat i competitivitat de les empreses.

L’oferta formativa per a treballadors ocupats es du a terme mitjançant programes de formació transversals i sectorials. Els àmbits sectorials on es poden desenvolupar són els següents: sector agroalimentari, indústria, construcció, comerç, transport, hoteleria, serveis administratius, finances i assegurances, educació i formació, sanitat i serveis col·lectius.

D’aquesta línia d’ajuts, que pretén millorar l’ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal, se’n podran beneficiar devers 5.000 alumnes a totes les Balears.

El pressupost aprovat es distribuirà amb la concessió d’1,8 milions d’euros per a programes de formació en competències transversals, 2 milions d’euros per a la formació sectorial adreçada a reforçar les competències dels treballadors dins els sectors econòmics, i 200.000 euros per a accions formatives dirigides als treballadors autònoms i de l’economia social.

Per tal de garantir l’accés a la formació de les persones treballadores amb més dificultat d’inserció o de manteniment del lloc de treball, s’ha donat prioritat a les persones treballadores ocupades de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes de terrorisme o de violència de gènere, majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

Així mateix, per al disseny dels ajuts, el SOIB ha tingut en compte les necessitats formatives del sector, gràcies a la participació directa de les organitzacions empresarials i sindicals, les entitats més representatives de cada àmbit d’actuació, les organitzacions intersectorials dels autònoms i de l’economia social i, també, del Consell de Formació Professional.

La concessió de les subvencions s’ha de fer en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis d’objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.
 
Aquests ajuts es financen mitjançant fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i formen part de les prioritats que recull el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020.