LOGO CAIB
Contingut
20 desembre 2019Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Consell de Govern: APROVADA L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE 2019 PER ALS SERVEIS GENERALS DE LA CAIB AMB 283 PLACES CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVADA L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE 2019 PER ALS SERVEIS GENERALS DE LA CAIB AMB 283 PLACES

\ L’Acord estableix 129 places de funcionari i 154 places de personal laboral, amb una reserva del 7 % per a persones amb discapacitat
\ A més de les places de nou ingrés i les de promoció interna, es convocaran 142 places laborals d’estabilització d’ocupació temporal

 

Avui el Consell de Govern ha aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 corresponent al personal funcionari i laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, que suposa un total de 283 places de nou ingrés amb la distribució següent:

— 83 places de personal funcionari corresponents a la taxa de reposició d’efectius ordinària.

— 37 places de personal funcionari per promoció interna que no computen pel que fa a la taxa ordinària de reposició.

— 12 places de personal laboral corresponents a la taxa de reposició.

— 9 places de personal funcionari per promoció interna que no computen pel que fa a la taxa ordinària de reposició.

— 142 places de personal laboral pertanyen a l’oferta extraordinària corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.

Aquesta oferta pública d’ocupació reservarà una quota mínima d’un 7 % perquè la cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % (un mínim del 5 % per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un mínim del 2 % per a persones amb una diversitat funcional que tengui l’origen en una diversitat funcional intel·lectual).

L’Acord especifica que les convocatòries corresponents als processos selectius d’aquestes places seran objecte de negociació en l’àmbit corresponent i que s’han de publicar en el termini improrrogable de tres anys amb garanties de compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 

Oferta d’ocupació pública ordinària. Torn lliure

Personal funcionari. Torn lliure: 83 places.

 

Administració general: cossos i escales

Cos superior

4 places a Mallorca

Cos d’advocacia

2 places a Mallorca

Cos de gestió

5 places a Mallorca

Cos administratiu

8 places a Mallorca

Cos auxiliar

18 places a Mallorca

Cos subaltern

2 places: 1 a Menorca i 1 a Eivissa

 

Administració especial: cossos i escales

 

Cos facultatiu superior

Escala d’arquitectura

1 plaça a Mallorca

Escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom

1 plaça a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

2 places a Mallorca

Escala científica, especialitat ciències de la mar

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

4 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat ciències de la informació

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat formació

2 places a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat pedagogia

1 plaça a Mallorca

Escala humanística i de ciències socials, especialitat sociòleg

1 plaça a Mallorca

 

 

 

 

Cos facultatiu tècnic

Escala humanística i ciències socials, especialitat treball social

3 places a Mallorca

Escala humanística i ciències socials, especialitat educació social

2 places: 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Escala humanística i ciències socials, especialitat tècnic d’activitats turístiques

2 places a Mallorca

Escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració de documents gràfics

1 plaça a Mallorca

Escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat bibliotecononomia i documentació

1 plaça a Mallorca

Escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat arxius i museus

3 places a Mallorca

Escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, especialitat conservació i restauració d’arqueologia

2 places a Menorca

Escala sanitària, especialitat fisioteràpia

9 places: 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa

 

Cos facultatiu subaltern

Escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

3 places a Mallorca

 

Oferta d’ocupació pública. Promoció interna

 

Personal funcionari. Promoció interna: 37 places.

 

Administració general: cossos i escales

Cos superior

4 places a Mallorca

Cos de gestió

4 places a Mallorca

Cos administratiu

11 places a Mallorca

Cos auxiliar

14 places a Mallorca

 

Administració especial: cossos i escales

 

Cos facultatiu superior

Escala d’arquitectura

1 plaça a Mallorca

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

3 places a Mallorca

 

 

 

Oferta d’ocupació pública ordinària. Torn lliure

 

Personal laboral. Torn lliure: 12 places.

Auxiliar tècnic/a educatiu/iva

9 places: 6 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Formentera

Peó especialista

1 plaça a Mallorca

Socorrista

1 plaça a Mallorca

Peó

1 plaça a Mallorca

 

Oferta d’ocupació pública ordinària. Promoció interna

 

Personal laboral. Promoció interna: 9 places.

Auxiliar tècnic/a educatiu/iva

7 places: 5 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa

Peó especialista

2 places a Mallorca

 

Oferta d’ocupació pública. Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

 

Personal laboral. Procés d’estabilització de l’ocupació temporal: 142 places.

Tècnic/a especialista manteniment

3 places: 2 a Mallorca i 1 a Menorca

Auxiliar tècnic/a educatiu/iva

87 places: 69 places a Mallorca, 3 a Menorca, 14 a Eivissa i 1 a Formentera

Cuiner/a 1a.

1 plaça a Menorca

Ajudant/a de cuina

1 plaça a Menorca

Oficial/a 2a. manteniment

1 plaça a Mallorca

Vigilant de seguretat

3 places a Mallorca

Peó especialista

2 places a Mallorca

Socorrista

1 plaça a Mallorca

Peó

2 places a Mallorca

Netejador/a

41 places: 29 a Mallorca, 6 a Menorca i 6 a Eivissa