LOGO CAIB
3 maig 2021 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB COFINANÇARÀ AMB 3 MILIONS D’EUROS L’ACREDITACIÓ DE CENTRES DE FORMACIÓ PER OFERIR MÉS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB COFINANÇARÀ AMB 3 MILIONS D’EUROS L’ACREDITACIÓ DE CENTRES DE FORMACIÓ PER OFERIR MÉS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

\ S’incentiva l’acreditació de centres de formació de consells i ajuntaments, així com de les entitats que en depenen o s’hi vinculen

\ L’impuls de nous espais formatius s’emmarca en el foment de la formació de les persones desocupades, una prioritat de les polítiques d’ocupació del Govern


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat una nova convocatòria de subvencions per cofinançar les despeses necessàries per acreditar centres de formació de les entitats locals que impartiran formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat per a persones desocupades.

El pressupost de la convocatòria és de 3.000.000 €, distribuïts en dues anualitats (2021 i 2024), i permetrà acreditar centres de formació d’ajuntaments i consells insulars, així com de les entitats que en depenen o s’hi vinculen. Es finança mitjançant fons propis i també es pot cofinançar amb el Fons Social Europeu.

L’objectiu és que es puguin impartir accions formatives conduents a certificats de professionalitat, que en alguns àmbits territorials no es troben suficientment cobertes, i així augmentar el nombre de centres de formació acreditats que puguin impartir-les. Actualment a les Balears hi ha 170 centres d’alta acreditats, dels quals 114 són centres col•laboradors, i 56, propis.

Amb aquesta nova convocatòria s’aconseguirà una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, es donarà resposta als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i a les demandes dels treballadors i es millorarà la formació de les persones desocupades.

Si s’acrediten els 60 certificats que permet la convocatòria, se’n podrien beneficiar prop de 900 treballadors, amb la qual cosa la formació certificable arribarà a més persones aturades de les Balears.

L’entitat que presenti la sol•licitud pot tenir centres ja acreditats per impartir formacions d’altres certificats de professionalitat o pot ser un centre de nova creació, fet que es prioritzarà. Les sol•licituds d’ajuts s’han de fer per autoritzar, com a mínim, un certificat de professionalitat i per a quinze o més alumnes, excepte a l’illa de Formentera, on el mínim són deu alumnes.

L’import de l’ajut és el 50 % del cost del projecte sol•licitat, amb un import màxim per subvencionar per a cada certificat de professionalitat que es vulgui acreditar de 50.000 €. Se subvencionaran les despeses relatives a la realització d’obres, l’adequació d’espais, l’adquisició i la instal•lació d’equipament, així com el lloguer d’espais i el lloguer d’equipaments, entre d’altres.

Per tal d’aconseguir un major accés a l’ocupació, es cofinançaran les despeses necessàries per acreditar certificats de professionalitat inclosos dins el Catàleg d’especialitats formatives, a fi que les entitats acreditades es puguin presentar a qualsevol de les convocatòries de formació del SOIB.

Els projectes d’actuacions dels nous espais s’hauran d’iniciar abans del dia 15 de novembre de 2021.