LOGO CAIB
Contingut
15 març 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Consell de Govern: LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, EL CSIC I EL SOCIB RENOVEN EL CONVENI D’OBSERVACIÓ DE GRUMERS A LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, EL CSIC I EL SOCIB RENOVEN EL CONVENI D’OBSERVACIÓ DE GRUMERS A LES ILLES BALEARS

\ La col·laboració es du a terme des de 2014 i cerca detectar i predir, en la mesura que sigui possible, la proliferació d’aquests organismes
\ El conveni, capdavanter a la Unió Europea, es renova pel nivell de satisfacció de les tres parts implicades

El Consell de Govern ha autoritzat un nou conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per mantenir el sistema d’observació de grumers. Aquesta col·laboració, que es du a terme des del 2014 de manera capdavantera a Europa, té com a finalitat detectar i predir, tant com sigui possible, la proliferació d’aquests organismes a les aigües litorals de les Illes Balears, als efectes de generar el coneixement necessari sobre el qual cal basar-se per a una gestió correcta de les zones del litoral balear.

Les poblacions de grumers a la Mediterrània han augmentat i s’han diversificat. Els motius d’aquests increments poblacionals s’atribueixen, entre altres causes, a la sobrepesca, el canvi climàtic, la contaminació de la mar o les modificacions de la línia de costa, sense que hi hagi dades concloents que puguin detallar una causa concreta. La Conselleria disposa dels mitjans necessaris per monitorar les poblacions d’organismes marins d’interès ambiental i/o pesquer.

Pel que fa a la contribució de les parts, el CSIC aportarà l’experiència en l’estudi poblacional i ecològic de meduses, així com en el seguiment i la predicció de corrents marins. El SOCIB proporcionarà les dades i les eines necessàries de gestió i de predicció de corrents, necessaris per estudiar la dispersió de meduses. El Govern de les Illes Balears aportarà les dades sobre la presència de grumers al litoral i les platges d’interès per a aquest projecte, com són, entre d’altres, les que recull anualment la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca mitjançant el Centre de Coordinació de Neteja del Litoral i els serveis de vigilància de les reserves marines de les Illes Balears.