LOGO CAIB
Contingut
22 juny 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL SOIB DESTINARÀ 8.480.000 EUROS PER FINANÇAR LA CONVOCATÒRIA SOIB JOVE - QUALIFICATS 2018 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL SOIB DESTINARÀ 8.480.000 EUROS PER FINANÇAR LA CONVOCATÒRIA SOIB JOVE - QUALIFICATS 2018

\ Els recursos subvencionen contractes a jornada completa i per 12 mesos a persones aturades d’entre 18 i 29 anys
\ La convocatòria beneficiarà 254 joves de totes les illes, que se sumen als 1.029 de les anteriors convocatòries

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, una inversió de 8.480.000 euros per finançar la convocatòria SOIB Jove - Qualificats, dirigida a entitats locals durant l’any 2018. Els recursos aprovats permeten subvencionar la contractació a temps complet, amb una durada de 12 mesos, de 254 joves en situació d’atur d’entre 18 i 29 anys que acreditin formació acadèmica o professional de grau superior, amb poca o sense cap experiència professional, per executar obres o serveis d’interès social.
 
Del total autoritzat, 7.880.000 euros seran distribuïts entre tots els municipis de la CAIB en funció del nombre de persones desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). La resta, 600.000 euros, seran assignats entre les entitats que presentin projectes que prioritzin la contractació de joves amb titulacions que presentin menors taxes d’inserció laboral.
 
SOIB Jove - Qualificats és un programa d’ocupació creat per fomentar l’adquisició d’experiència professional entre joves amb formació universitària o d’FP superior i facilitar així la seva inserció laboral per mitjà de llocs de treball de qualitat. Aquesta convocatòria es presenta com a eina per evitar situacions de desocupació marcades per la sobrequalificació.
 
El Programa SOIB Jove - Qualificats fa tres anys que es du a terme, ja ha beneficiat 1.029 joves i ha mostrat importants resultats d’inserció laboral posterior. El programa té dues branques: a més de l’adreçada a entitats locals, s’ha engegat SOIB Jove - Qualificats dirigida al sector públic instrumental de la CAIB i de la Universitat de les Illes Balears.
 
Des de 2016, el Programa SOIB Jove - Qualificats per a entitats locals ha permès la contractació de 752 joves. En el cas del sector públic instrumental més la UIB, ha donat oportunitat d’una experiència laboral a 277 joves.
 
SOIB Jove - Qualificats és una iniciativa continguda en el Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020, consensuada amb agents econòmics i socials dins el Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social.