LOGO CAIB
Contingut
22 març 2019| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA ELS CONVENIS DELS PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL DE LA RENDA MÍNIMA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN AUTORITZA ELS CONVENIS DELS PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL DE LA RENDA MÍNIMA


\ Els programes van adreçats a persones en situació de risc d’exclusió i tenen com a objectiu la incorporació al mercat de treball de manera regular i en condicions de qualitat
\ Els convenis suposen la renovació d’anteriors convocatòries que el Govern manté amb els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera

El Consell de Govern ha autoritzat la signatura de tres convenis de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i els consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera per dur a terme els programes d’inserció laboral de la Renda Mínima d’Inserció per a l’any 2019, i, d’aquesta manera, es renoven les convocatòries de l’any anterior.

Els programes d’inserció laboral dissenyats en el marc de la Renda Mínima d’Inserció van adreçats a persones en situació de risc d’exclusió incloses en els col·lectius beneficiaris d’aquest tipus de prestació.

Concretament, els acords tenen com a objectiu específic el desenvolupament de processos d’acompanyament a l’ocupació mitjançant ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona construeix un projecte professional amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball ordinari de manera regular i en condicions de qualitat, tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d’ocupació per a col·lectius vulnerables en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els convenis inclouen partides pressupostàries aportades per les entitats signants, per garantir-ne el desenvolupament i l’execució. D’aquesta manera, el Govern de les Illes Balears aportarà 333.333 euros per desplegar el programa d’inserció laboral de la Renda Mínima a Mallorca, mentre que el Consell Insular hi participa amb 83.333 euros. En el cas de Menorca, el Govern ha pressupostat 100.000 euros i la institució insular, 25.000. A Formentera, el conveni estableix un pressupost de 30.000 euros per part del Govern, mentre que el Consell Insular de l’illa hi haurà de contribuir amb 10.000 euros.