LOGO CAIB
Contingut
2 març 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 6 MILIONS € PER AL PROGRAMA SOIB VISIBLES PER A TREBALLADORS DE MÉS DE 35 ANYS I DESOCUPATS DE LLARGA DURADA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 6 MILIONS € PER AL PROGRAMA SOIB VISIBLES PER A TREBALLADORS DE MÉS DE 35 ANYS I DESOCUPATS DE LLARGA DURADA

\ Enguany SOIB Visibles permetrà a les entitats locals contractar 500 treballadors i tindrà dos terminis d’inici: de l’1 al 15 de juliol i de l’1 al 15 de gener
\ Des del principi de la legislatura aquest programa ha beneficat devers 1.500 persones gràcies a una inversió de 18 milions d’euros, més la partida aprovada avui
 
El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè disposi de 6 milions d’euros per finançar la convocatòria d’ajuts SOIB Visibles 2018, tramitada pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que durant sis mesos subvencionarà els contractes de treball de persones desocupades més grans de 35 anys o desocupats de llarga durada i previsiblement sense prestacions o subsidi d’atur, perquè duguin a terme obres i serveis d’interès social en entitats locals (ajuntaments, consells i mancomunitats), alhora que milloren les seves oportunitats d’inserció. Es preveu que aquest programa beneficiï devers 500 persones.
 
Com a novetat, enguany SOIB Visibles tindrà dos moments d’inici, el primer de l’1 al 15 de juliol i el segon de l’1 al 15 de gener, per tal que els municipis i les entitats que en depenen puguin adaptar millor l’aplicació d’aquestes subvencions a les seves necessitats i als recursos i espais de què disposen.
 
Aquest programa preveu dues línies d’ajuts: la primera, per a la qual s’han pressupostat 5,6 milions d’euros, es destina a garantir que tots els municipis puguin rebre una part dels recursos. Així, el crèdit per a aquesta línia s’ha distribuït entre tots els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a cada illa, en funció del nombre de persones de més de 35 anys, preferentment desocupats de llarga durada inscrits al seu territori.
 
La segona línia preveu un crèdit de 400.000 € que té per objectiu finançar exclusivament projectes de contractació el disseny dels quals s’orienta a la inserció laboral, especialment del col·lectiu de les dones. Aquesta segona línia es configura com a mesura de xoc per incrementar les possibilitats d’inserció laboral d’aquestes persones després d’haver passat pel programa i per aconseguir que augmenti la participació de les dones en aquesta etapa.
 
La configuració actual del programa SOIB Visibles, a disposició de les entitats locals, respon a les necessitats detectades en convocatòries anteriors. L’experiència adquirida ha demostrat que la proximitat al territori afavoreix l’efectivitat d’aquestes polítiques actives d’ocupació, ja que implica més coneixement dels punts febles i dels reptes del mercat de treball local, les necessitats del teixit productiu del territori, i les necessitats i mancances de la població pròpia.
 
Aquesta convocatòria del programa, que és la quarta, se suma a una inversió de 18 milions d’euros pressupostats en les edicions anteriors, les quals han permès contractar 1.500 persones a les Illes Balears.
 
Com a política activa de foment de l’ocupació per a persones de més de 35 anys, SOIB Visibles està inclòs en el Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 i en el Pla Estratègic de Subvencions 2018. Igualment, respon als objectius plasmats en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020 i està finançat amb fons provinents de la Conferència Sectorial