LOGO CAIB
Contingut
21 setembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LES ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA PER REPARAR ELS DANYS DEL TEMPORAL DEL 29 D’AGOST CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LES ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA PER REPARAR ELS DANYS DEL TEMPORAL DEL 29 D’AGOST

\ La Conselleria de Medi Ambient i Territori actua en les àrees forestals de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa

\ Les tasques per reparar els danys tenen un import estimat de 279.949,57 euros, IVA exclòs

 

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat, aquest dilluns, de l’actuació immediata, pel tràmit d’emergència, a les àrees forestals dels termes municipals de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa per reparar els danys provocats per la tempesta del passat 29 d’agost. Les tasques, que tenen un import estimat de 279.949,57 euros, IVA exclòs, es faran en interfície urbana forestal i zones crítiques de prevenció d’incendis forestals.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori va encomanar l’execució d’aquestes tasques a l’empresa pública TRAGSA, que ja està actuant al Port des Canonge, a la carretera MA-10 (entre els punts quilomètrics 83,5 – 85), a la Urbanització Nova de Valldemossa i a la zona de Son Cabaspre.

El passat 8 de setembre, el conseller Miquel Mir va resoldre actuar de manera immediata, pel tràmit d’emergència, per la necessitat de pal·liar de forma urgent els danys al medi ambient, limitar el greu risc d’incendi forestal dins les àrees de bosc provocat per la destrucció del seu arbrat, minimitzar el risc de plagues i, especialment, per garantir la seguretat de l’ús públic dins els espais naturals.

Des del Servei de Gestió Forestal de la Conselleria s’estima que el temporal va afectar 736 hectàrees dels tres municipis de la serra de Tramuntana, de les quals gairebé 683 són superfície forestal del Paratge Natural. Els danys observats afectarien al voltant de 300.000 arbres, la gran majoria pins.

El fet de no haver actuat de forma urgent podria haver desencadenat processos erosius severs, així com la pèrdua de capacitat de recàrrega d’aqüífers en les zones afectades en multiplicar-se l’escorriment per la pèrdua i falta de regeneració de la coberta vegetal arbrada.