LOGO CAIB
Contingut
15 març 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA AMPLIAR LA FLOTA DE TRANSPORT SANITARI TERRESTRE URGENT PER VALOR D’1,2 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA AMPLIAR LA FLOTA DE TRANSPORT SANITARI TERRESTRE URGENT PER VALOR D’1,2 MILIONS D’EUROS

\ S’adquireixen cinc unitats de suport vital bàsic i dues unitats de suport vital avançat per a Mallorca i Eivissa
\ Es posa en servei un vehicle d’intervenció ràpida i un altre de suport vital intermedi

El Consell de Govern ha autoritzat la modificació de l’encàrrec de gestió fet a Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) per incrementar la flota de transport sanitari terrestre urgent, per valor d’1,2 milions d’euros. D’una banda, s’adquireixen cinc unitats de suport vital bàsic (SVB) i dues unitats de suport vital avançat (SVA) per a Mallorca i Eivissa; d’altra banda, es posen en servei dos nous recursos assistencials d’atenció urgent: un vehicle d’intervenció ràpida (VIR) i un vehicle de suport vital intermedi (SVI), amb un equip de recursos humans assignats a cadascun.

Aquest increment permetrà millorar els recursos de què disposa GSAIB, l’empresa pública que gestiona el servei de transport sanitari terrestre urgent i de teleoperadors de la Central de Coordinació d’Urgències Mèdiques de les Illes Balears.

Quant als nous vehicles d’SVB i SVA, es tracta d’un increment dels recursos de reserva i de tot el material sanitari inclòs (equipament electromèdic, equips de telecomunicacions, etc.). Es distribuirà d’aquesta manera: cinc unitats d’SVB (quatre a Mallorca i una a Eivissa) i dues unitats d’SVA (una a Mallorca i una a Eivissa).

Els vehicles de transport sanitari terrestre urgent necessiten un manteniment general que consisteix, d’una banda, en el servei de neteja i desinfecció, i, d’una altra, de revisions del material de què disposen (caducitat, funcionament, etc.). També necessiten unes tasques de manteniment periòdiques i específiques, com ara revisions i reparacions mecàniques. Per dur a terme aquest tipus d’accions de manera òptima cal canviar el vehicle —per això són necessaris els vehicles de reserva— a fi de no interferir en els recursos destinats a les guàrdies i evitar que es pugui produir un manca de dispositius durant els serveis.

El Servei de Salut també posarà en servei nous recursos assistencials de transport sanitari terrestre urgent a Mallorca: un VIR i un vehicle d’SVI. El VIR consisteix en un equip assistencial format per un metge, un infermer i un tècnic d’emergències sanitàries.

Aquest equip assumeix l’atenció primerenca en llocs remots i d’accés difícil, i actua com a suport en les situacions que ho requereixin. El recurs d’SVI inclou un equip assistencial format per un infermer i un tècnic d’emergències sanitàries destinats principalment al trasllat interhospitalari fet per unitats d’SVA i al suport a les unitats d’SVB, amb l’objectiu de reforçar la qualitat assistencial prestada per aquestes unitats.

Per acabar, s’ha autoritzat l’increment de la cobertura de l’ambulància d’SVB d’Eivissa a 24 hores durant tots els mesos de l’any (fins ara la cobertura era de 12 hores, del setembre al maig). Aquest increment és conseqüència de la necessitat de reforçar l’atenció a causa de l’augment de l’activitat.