LOGO CAIB
29 març 2019 | <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL PLA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL CONSELL DE GOVERN APROVA EL PLA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

\ El pressupost del Pla fins a 2022 és de 410,8 milions d’euros, que serviran per crear llocs de feina de qualitat i millorar la competitivitat empresarial
\ Amb aquest nou Pla, es pretén orientar l’R+D vers els reptes als quals s’enfronta la societat balear en àrees com la salut, l’energia o el transport

El Consell de Govern ha aprovat el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022, que té com a finalitats impulsar el lideratge científic i tecnològic de les Illes Balears i promoure la innovació per a la creació d’ocupació de qualitat i per a la millora de la productivitat, la competitivitat empresarial, els serveis públics i el benestar de la ciutadania.

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears està alineat amb els objectius de l’estratègia europea de ciència i tecnologia, i compta amb un pressupost de 410.808.762 €. L’aportació de la Direcció General d’Innovació i Recerca al Pla per al període 2018-2022 és de 80.287.771 €, als quals s’han d’afegir els 330.520.991 € de les aportacions de les diferents conselleries del Govern per impulsar activitats d’R+D+I. Les àrees amb aquest tipus d’accions són Salut; Educació i Universitat; Treball, Comerç i Indústria; i Medi Ambient, Agricultura i Pesca; a més dels projectes de recerca finançats amb l’impost de turisme sostenible.

Aquest Pla preveu diverses línies d’actuació perquè el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears sigui més eficaç i equilibrat:

1. Promoció del talent. Els recursos humans són la base per a la creació, l’absorció i la transformació del coneixement. Per això, és necessari continuar insistint tant en la formació de personal d’R+D+I com en la seva incorporació en el sector públic i en el privat.

2. Consolidació de la base científica. Per tal de donar suport a la creació de coneixement competitiu a escala internacional i a l’excel·lència investigadora, es defineixen dos programes: un per a la dinamització dels recursos en els grups de recerca i l’altre de desenvolupament d’infraestructures i equipament cientificotècnic a la comunitat.

3. Impuls a la competitivitat. Com que les actuacions en R+D són fonamentals per al desenvolupament econòmic de les Balears, és necessari que les empreses incrementin la seva competitivitat a través de la generació i la incorporació de coneixements i posar-los a l’abast les eines científiques i tecnològiques existents.

4. Mesures d’acompanyament. Amb l’objectiu de fer arribar a tota la societat la importància del coneixement i la innovació, es defineix un programa d’empresa, per incentivar-les a dur a terme recerca i desenvolupament tecnològic, i un altre programa de societat, per divulgar la ciència i la tecnologia.

Són unes línies d’actuació que tenen un eix transversal: les accions d’R+D+I han d’estar orientades a trobar solucions als reptes de la societat balear. Aquests reptes són salut, canvi demogràfic i benestar; bioeconomia i economia circular; energia sostenible, eficient i neta; transport intel·ligent, sostenible i integrat; eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; societat canviant, innovadora i segura; i economia, societat i cultura digitals.

Entre les mesures previstes en les diferents línies d’actuació, s’hi troben l’aprovació i el desenvolupament de la Llei de la ciència o la creació de l’Institut per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB), que reforçaran les estructures administratives de gestió de la recerca, enfortiran els grups de recerca i contribuiran a l’atracció de talent.

A més, en la línia del que s’ha fet fins ara, es donarà suport a la innovació empresarial i s’establiran incentius fiscals per a les empreses en R+D, ja que les empreses innovadores ofereixen serveis d’alt valor afegit i creen llocs de treball de qualitat. Igualment, es donaran ajuts a grups de recerca, a projectes d’R+D d’interès per a les Illes Balears i a la incorporació de personal investigador i tècnic de suport.

Finalment, mesures per fomentar la cultura científica i l’interès de la ciutadania per la ciència seran l’organització de tota classe d’activitats divulgatives, així com la formació en difusió i divulgació de ciència, tecnologia i innovació.