LOGO CAIB
Contingut
29 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: DECLARAT D’INTERÈS AUTONÒMIC L’EDIFICI INTERDEPARTAMENTAL DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UIB CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: DECLARAT D’INTERÈS AUTONÒMIC L’EDIFICI INTERDEPARTAMENTAL DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UIB

\ El centre suposa una inversió de gairebé 7 milions d’euros
\ L’edifici tindrà una superfície de 6.277 m2 repartits en tres plantes

El Consell de Govern ha aprovat declarar inversió d’interès autonòmic la construcció de l’edifici interdepartamental de ciències de la salut al campus de la Universitat de les Illes Balears.

L’article 7 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que un equipament públic d’ús educatiu es considera com una inversió d’interès autonòmic quan així ho declari expressament el Consell de Govern de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears va sol·licitar la construcció i l’equipament d’un edifici interdepartamental de ciències de la salut que donàs resposta a les necessitats d’espai del campus per als estudis de Fisioteràpia, Infermeria, Medicina i Psicologia. Per aquest motiu, el dia 8 de novembre de 2018 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure un conveni per donar suport a aquest projecte. Aquesta acció es desenvoluparà amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) corresponent al període 2014-2020, atès que està recollida en el Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears per al període 2014-2020.

D’aquesta actuació se’n beneficiaran, fonamentalment, els alumnes de la UIB i, de forma general, tota la població de les Illes Balears.

Es planteja la construcció d’un edifici de 6.277,22 m2 repartits en tres plantes: planta baixa, planta primera i planta segona. L’edifici projectat s’ubicarà a la parcel·la on actualment hi ha l’aulari prefabricat, davant l’edifici Anselm Turmeda. Es tracta de la zona 3, parcel·la 3.10, del Pla Especial de 1987 de la Universitat de les Illes Balears. La superfície de la parcel·la és de 24.800 m2 i té una edificabilitat de 21.200 m2, 2.847,55 m2 dels quals ja estan construïts, que són els que corresponen a l’edifici Beatriu de Pinós.
La superfície del nou edifici interdepartamental serà de 6.277,22 m2. Així, l’edificabilitat consumida en el total de la parcel·la serà de 9.124,77 m2, molt enfora de la màxima permesa.

El 18 de desembre de 2018 la Universitat de les Illes Balears va adjudicar el projecte, que té un termini previst per a l’execució de setze mesos i un pressupost màxim de 6.900.000 €.