LOGO CAIB
Contingut
11 maig 2020Conselleria de Salut i Consum

Balears demana augmentar en 11 les places per a residents a fi de formar més especialistes sanitaris NNota Informativa

Foto de noticia

Balears demana augmentar en 11 les places per a residents a fi de formar més especialistes sanitaris

Les 230 places que es poden oferir el 2020 suposen l’oferta més elevada que s’ha fet mai a les Illes Balears

La Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, sol·licitarà al Govern central un increment del nombre de places en l’oferta per a la formació d’especialistes sanitaris en la vigent convocatòria en curs 2019-2020 i reclamarà 11 vacants més en diverses especialitats. Es passarà així de les 219 places que s'anaven a presentar fins ara a 230, la qual cosa implica l’oferta més elevada que s’ha fet mai a les Illes Balears. 

Així, a la unitat docent de l’Hospital Universitari Son Espases passaran de 2 a 3 les places de medicina intensiva, d’1 a 2 les de pneumologia, d’1 a 2 les d’hematologia i d’1 a 2 les de nefrologia. En el cas de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental passarà d’1 a 2 places de psicologia clínica a l’Hospital Universitari Son Llàtzer. A més, a la Unitat Docent de Medicina del Treball s’oferiran 2 places i fins ara no en tenia cap de disponible.

En el cas de l’illa d’Eivissa també sortirà una plaça de psiquiatria de la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental per a l’Hospital Can Misses i la Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària passarà de tenir 12 places de medicina familiar i comunitària a tenir-ne 15.

En total, si el Govern central ho autoritza, les Illes Balears sumaran 11 places més de formació d’especialistes sanitaris de les que s’oferiren l’any passat, i es passarà així de 219 a 230.

Aquest increment s’afegirà al que ja es va efectuar en la primera convocatòria d’aquest curs i, per tant, la comunitat farà enguany la major oferta del seu registre històric per a la formació sanitària i especialitzada. Suposa un augment de més d'un 45% de les places respecte de l’any anterior i per primera vegada es formarà un geriatre i un metge rehabilitador.

Aquest augment d’oferta ha estat possible després que l’any passat s’acreditassin 6 noves unitats docents a les illes: reumatologia a Son Llàtzer, rehabilitació a Son Espases, multiprofessional d’atenció familiar i comunitària a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, geriatria a l’Hospital Sant Joan de Déu i farmàcia hospitalària a Can Misses. Així mateix, el 2019 l’Hospital d’Inca també va ser acreditat com a dispositiu docent. En total, ara mateix, a la nostra comunitat hi ha un total de 12 unitats docents, que formen prop de 600 residents.

 

Evolució de l’oferta de places de formació sanitària especialitzada a les Balears

Les 230 places que s’oferiran el 2020 suposen l’oferta més elevada que s’ha fet mai a les Illes Balears; nombre que s’ha incrementat especialment després d’impulsar els darrers anys la creació d’unitats docents que permeten formar professionals sanitaris. El mínim de la darrera dècada es va registrar l’any 2015, any en què se n’oferiren 127. Des d’aleshores, aquesta borsa s’ha anat incrementant: 131 el 2016, 138 el 2017, 152 el 2018, 157 el 2019 i 230 el 2020.

El Consell de Govern va aprovar fa un any el Decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb l’objectiu de millorar l’organització i el funcionament de la docència, i garantir la qualitat del sistema de formació d’especialistes residents.

Entre altres objectius, la norma professionalitza les figures docents i en reconeix la tasca en la formació d’especialistes sanitaris. El Decret també defineix l’obligatorietat d’establir un pla marc de qualitat docent, que permeti avaluar periòdicament els centres i les unitats docents.