LOGO CAIB
Contingut
12 agost 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: L’IdISBa ha destinat 400.000 euros a la investigació del coronavirus NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: L’IdISBa ha destinat 400.000 euros a la investigació del coronavirus

D'un total de 49 de projectes presentats, l’Institut n’ha finançat 15, tots destinats a reforçar la lluita contra la COVID-19

Davant la situació d’emergència provocada per la pandèmia internacional de la COVID-19, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Salut i Consum, va finançar l’IdISBa amb 300.000 euros per tal de fomentar la investigació sanitària destinada a reforçar la lluita contra la malaltia i fer front als reptes científics, tècnics i d’investigació.

 

En un primer moment, la Comissió d’Experts va decidir finançar un total de 12 projectes centrats en diversos àmbits de la recerca. S’han considerat propostes d'interès destinades a millorar els test de diagnòstic ràpid, desenvolupament de productes de desinfecció per a persones o superfícies, propostes innovadores que contribueixen al seguiment i control de la malaltia, entre d’altres.

 

Addicionalment, la Conselleria de Salut i Consum ha transferit 100.000 euros més a l’IdISBa. Aquest augment ha permès finançar un total de tres projectes extra amb els quals s’ha exhaurit el crèdit.

 

Nous projectes finançats

L’estudi de la Dra. Natalia Martínez Pomar, facultativa especialista del Servei d’Immunologia de l’Hospital Universitari Son Espases i investigadora del grup d'investigació «Estudi de la resposta immunològica en patologia humana” de l’IdISBa, té per objectiu principal identificar biomarcadors genètics de risc a desenvolupar la síndrome d'activació de macròfags (MAS), observat en un subgrup de pacients amb la COVID-19. El MAS és una patologia greu, potencialment fatal, que es caracteritza per una resposta inflamatòria incontrolada. Aquesta síndrome té una gran similitud clínica amb una immunodeficiència hereditària de caràcter recessiu. El projecte se centra a identificar si variants genètiques o polimorfismes en els gens causals d’aquesta immunodeficiència són marcadors de risc severs en la COVID-19.

 

El projecte del Dr. Francisco Javier Fanjul i la Dra. María Vila es basa en l’estudi de seroprevalença d’infecció per SARS-CoV-2 en embarassades, i en l’anàlisi posterior de l’impacte sobre el desenvolupament de la gestació. El projecte es durà a terme en un període de 12 mesos en els hospitals públics de les Illes Balears. Per a això es faran dues extraccions serològiques: una el primer trimestre de gestació i l’altra en el moment del part. L’objecte de l’estudi és analitzar el possible impacte tant de la infecció prevalent com de la incident per SARS-CoV-2 en el desenvolupament de la gestació.

 

El darrer projecte, liderat per la pediatra de la Clínica Rotger la Dra. Ruth Deu, se centra en un estudi descriptiu de vigilància del perfil simptomàtic i epidemiològic de la infecció per SARS-CoV-2 en pacients pediàtrics d’edat igual o inferior a 14 anys atesos entre els mesos de juliol i desembre de 2020 a atenció primària, urgències de pediatria de l’Hospital Son Llàtzer, Hospital Son Espases i Clínica Rotger.