LOGO CAIB
Contingut
15 desembre 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: La Conselleria de Salut i Consum intervé la residència DomusVi Alcúdia per frenar la propagació de la COVID-19 NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: La Conselleria de Salut i Consum intervé la residència DomusVi Alcúdia per frenar la propagació de la COVID-19

S'hi ha detectat un brot que afecta 15 usuaris i tres treballadors

La Conselleria de Salut i Consum ha ordenat la intervenció de la residència DomusVi Alcúdia després que s’hagi detectat un brot que a dia de avui ja afecta 15 usuaris i 3 treballadors, i que en les visites successives que l’equip del Servei de Salut ha fet al centre s’hagi constatat que les mesures que ha adoptat han estat insuficients per frenar la propagació de la COVID-19.

Els casos s’han detectat després que dia 8 es registràs un professional positiu, la qual cosa va implicar l’activació del protocol de brot en residències amb l’aïllament immediat de 5 usuaris i 1 treballador i el cribratge de tot el centre. En aquest moments es troben hospitalitzats 18 residents, 15 positius i 3 més per símptomes de COVID-19, amb diagnòstic encara per confirmar amb nova prova PCR.

Des del primer moment, professionals de la Subdirecció d’Atenció a la Cronicitat s’han desplaçat a la residència per avaluar la situació de les persones afectades i garantir una assistència adequada, i també per donar suport a la direcció en la implementació del pla de contingència i en la sectorització del centre, per posar en marxa circuits d’atenció i per dur a terme formació in situ als treballadors que hi fan feina, sobretot en el que fa referència a l’ús d’equips de protecció individual, desenvolupament de nous circuits, delimitar zones netes i brutes, etc.

Així mateix, la Conselleria de Salut i Consum ha considerat oportú dictar una resolució per intervenir, durant 20 dies, el control de la gestió sanitària assistencial en relació amb tots els processos relacionats amb la COVID-19 del centre de serveis socials de caràcter residencial.

Igualment, s’ha designat una coordinadora sanitària, les funcions de la qual són controlar, coordinar i dirigir l’activitat assistencial sanitària del centre, com també de l’equip de personal de la residència i, si s’escau, el que hi assigni el Servei de Salut de les Illes Balears.

A partir d’ara, el personal, l’equip directiu i la titularitat d’aquest centre, així com els mateixos residents, es regiran per les instruccions, ordres i disposicions de la coordinadora en els processos relacionats amb la COVID-19.

Des del principi de la pandèmia, l’equip de coordinació sociosanitària —format per directius dels consells insulars de Menorca, Eivissa, Formentera, l’IMAS i les conselleries de Serveis Socials i Esports i de Salut i Consum— fa un seguiment diari de la situació en els centres, que han de disposar d’un pla de contingència i complir-lo.

Cal recordar que el Govern ha intervingut fins ara tres residències de persones amb discapacitat, totes tres durant la segona onada: Amadiba 325, Sa Nova Residència del Patronat Joan XXIII (Inca) i Vuit Vents (Aspace).

Així mateix, ha intervingut 12 residències per a gent gran des de l’inici de la pandèmia. Durant la segona onada han estat Bell Entorn, Sèniors Inca (dues vegades), DomusVi Can Carbonell, DomusVi Santanyí, la residència de l’Hospital de Llevant, la residència Reina Sofia (Eivissa), Es Ramal (Menorca), Sant Lluís (Menorca) i Sèniors Pollença i DomusVi Alcúdia. Durant la primera onada varen ser Oasis i DomusVi Palma.

Actualment, romanen intervingudes DomusVi Alcúdia, Sèniors Inca, Sèniors Pollença, Vuit Vents (ASPACE), Sant Lluís (Menorca), DomusVI Santanyí (prorrogada), Es Ramal (prorrogada).