LOGO CAIB
Contingut
18 març 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Signatura del conveni que permet completar la integració tarifària entre les xarxes de transport públic TIB i EMT NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Signatura del conveni que permet completar la integració tarifària entre les xarxes de transport públic TIB i EMT

La primera fase ha suposat un increment del 26% d’usuaris del metro i del 8,8% entre bus i metro en el corredor de la UIB

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, com a president del Consorci de Transports de Mallorca; el batle Antoni Noguera, en representació de l’Ajuntament de Palma, i el regidor Joan Ferrer, com a representant de l’EMT, han signat el conveni de col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i l’Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT-Palma), que regula la integració tarifària entre les dues empreses de transports.

L’objectiu de la integració és facilitar els transbordaments entre les xarxes d’autobús urbana i interurbana i d’aquesta manera fomentar l’ús del transport públic. El procés d’integració es va iniciar el passat mes de setembre amb la implantació de la targeta ciutadana com a suport de títol de viatge vàlid en el servei de metro amb itinerari entre la plaça d’Espanya i la Universitat de les Illes Balears (línia M1).

La segona fase de la integració serà la implantació de la nova targeta intermodal en la xarxa de transport de l’EMT-Palma. D’aquesta manera, els viatgers que transbordin entre les dues xarxes TIB i EMT i utilitzin la targeta intermodal gaudiran d’un transbordament gratuït; concretament, no pagaran el viatge a qualsevol línia de l’EMT (excepte els trajectes amb origen o destinació a l’aeroport de Palma), quan es produeixi el transbordament en un període de 60 minuts (en el cas de transbordar del TIB a l'EMT) o de 90 minuts (en el cas de transbordar de l'EMT al TIB). El transbordament a les línies 1 i 21 de l’EMT per fer trajectes amb origen o destinació l’aeroport de Palma tindrà un cost per a l’usuari d’1,15 euros (IVA inclòs) per viatge. D’altra banda, els usuaris que només cancel·lin la targeta intermodal dins línies de l’EMT, sense fer transbordaments a línies TIB, o que ho facin amb un interval de temps superior als indicats anteriorment, pagaran 1,15 euros (IVA inclòs) pel viatge realitzat.

Aquesta segona fase entrarà en vigor dos mesos després de la posada en marxa de les noves concessions del transport regular per carretera, actualment en procés de licitació, ja que és necessari adaptar tots els equipaments tecnològics de les dues xarxes de transport perquè puguin llegir la targeta del TIB. Per a la renovació dels equipaments tarifaris el CTM i l'EMT ja varen signar un altre conveni el 12 de febrer del 2018 pel qual el CTM es compromet a adquirir 200 màquines de taquillatge i 400 validadores de targetes i a cedir-les gratuïtament a l’EMT de Palma. El subministrament dels equipaments està previst per a enguany i s’instal·laran als busos nous i actuals de l’EMT.

El conveni que se signa regula la implementació de les dues fases i les condicions corresponents, tant pel que fa a l'adequació dels equipament tecnològics de les dues xarxes, com a la compensació econòmica entre les dues empreses de transport públic pels titulars de les seves targetes en la xarxa pública de l’altre. D’aquesta manera, a partir d’ara, l’EMT pagarà al Consoci de Transports de Mallorca l’import corresponent dels usuaris de la targeta ciutadana al metro de la UIB i ho farà amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019.

Balanç de la targeta ciutadana al metro
Des del 20 de setembre i fins a finals de febrer (dades de 28 de febrer), 122.239 persones titulars de la targeta ciutadana de l’Ajuntament de Palma han emprat el metro. Els usuaris principals han estat els de perfil d’estudiants (29,66 %) i els que tenen el perfil de resident (24,36 %), seguits dels que han emprat l’abonament mensual d’estudiant (21,00 %).

Aquesta interacció entre usuaris de la targeta ciutadana i el metro s’ha traduït en un increment global d’usuaris del metro i de la línia 19 de l’EMT (a la UIB) si es compara amb l’any passat. La integració tarifària ha fet pujar la demanda de transport públic en aquest corredor Palma-UIB (que inclou també Son Castelló i Son Sardina) en un 8,80 % (69.787 usuaris més).

D’aquesta manera, el nombre total de viatgers del metro de la UIB, comptant titulars de targeta ciutadana i de la targeta intermodal, en el període octubre -febrer ha estat de 503.795 usuaris, mentre que durant el mateix període de l’any passat (octubre 2017-febrer 2018) fou de 399.122 usuaris. Això representa 104.673 nous viatgers; és a dir, un increment del 26,23 %.

L’augment d’usuaris del metro de la UIB planteja l’adaptació de l’estació de la Universitat amb l’objectiu de descongestionar els torns d’entrada i sortida i millorar el flux de viatgers. En aquest sentit es reforça el servei amb la instal·lació de tres torns nous de validació de targetes que s’afegeixen als quatre torns que ja hi ha actualment.