LOGO CAIB
4 de abril de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Semilla posa en marxa la campanya de subministrament de productes fitosanitaris per combatre el vector de la Xylella NNota Informativa

Foto de noticia

Semilla posa en marxa la campanya de subministrament de productes fitosanitaris per combatre el vector de la Xylella

Els titulars d’explotacions agràries que ho sol·licitin tenen fins al dia 13 d’abril
El Servei de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA) ha posat en marxa una campanya de subministrament de diversos productes fitosanitaris per utilitzar en els cultius de l’ametller, olivera i vinya. Es tracta del Caolí 95 % [WP] p/p, Azadiractin 3,2 % [EC] p/v, Deltametrin 10 % [EC] p/v, Deltametrin 2,5 % [EC] p/v i Piretrines 4 % [EC] p/v 1.
 
En concret, poden accedir a aquesta campanya els titulars d’explotacions agràries situades a les Illes Balears i tenen fins al dia 13 d’abril de 2018 a les 13.00 hores per sol·licitar-ne l’adquisició a la delegació de SEMILLA.
 
Cal tenir en compte que és requisit imprescindible que l’explotació agrària per la qual se sol·licitin els tractaments estigui inscrita al Registre Interinsular Agrari (RIA). A més, pel que fa a les plantacions de vinya, també han d’estar inscrites al Registre Vitivinícola.
 
Cada titular d’explotació agrària podrà presentar una sol·licitud única, en la qual haurà d’indicar si té un o diversos cultius (ametller, olivera i/o vinya) i, com a màxim, s’atorgarà la quantitat de producte necessària per fer un tractament en cada un dels cultius. A tot estirar, es podran triar dos productes per cultiu.
 
Als efectes de racionalització de la campanya, de facilitar la distribució dels productes fitosanitaris i assegurar un repartiment equitatiu, s’estableixen les superfícies mínimes i màximes següents per tal de poder participar de la campanya. En el cas de l’ametller, la superfície mínima és de 5,0 hectàrees i la màxima, de 25,00 hectàrees. Per a l’olivera, la superfície mínima ha de ser de 5,0 hectàrees i la màxima, de 15,00 hectàrees. I finalment, pel que fa a la vinya, la superfície mínima és de 2,0 hectàrees i la màxima, de 10 hectàrees.
 
En la mateixa delegació de SEMILLA s’atendran les sol·licituds respectant les quantitats determinades per a cada cultiu. A l’hora de fer l’assignació dels diferents productes entre els sol·licitants, tindran preferència les explotacions inscrites al Consell Balear de la Producció Ecològica (CBPAE) i al Consell Balear de Producció Integrada i només es comptabilitzarà com a superfície admissible aquella que figuri als registres respectius. A més, s’aniran distribuint segons l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre de SEMILLA.
 
 El lliurament dels productes fitosanitaris es farà al magatzem de SEMILLA, situat al carrer d’Eusebi Estada, 145, de Palma. Per a l’entrega del productes és condició la presentació del carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris corresponent.