LOGO CAIB
17 maig 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

SEMILLA aprova una campanya extraordinària de compra d’alimentació animal per pal·liar els efectes de la sequera agrària NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

SEMILLA aprova una campanya extraordinària de compra d’alimentació animal per pal·liar els efectes de la sequera agrària

El Consell de Govern autoritzarà una despesa màxima d’1.200.000 €
El consell d’administració del Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) ha aprovat, aquest divendres, destinar 1.200.000 € a una campanya extraordinària d’alimentació animal. L’Acord se sotmetrà a la votació del Consell de Govern del proper divendres, el darrer de la legislatura. D’aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca complirà el compromís de donar suport al sector primari, a la vegada que respecta la conveniència de contenció de despesa pròpia d’una administració a punt d’entrar en funcions.

Aquesta campanya extraordinària s’aprova en un any agrari caracteritzat per una distribució anormal de les pluges que ha impedit el desenvolupament adequat dels cultius herbacis.

L’articulació d’un mecanisme àgil i ràpid que permeti l’accés a l’alimentació animal i que afavoreixi la continuïtat de les explotacions va ser un dels acords que es va prendre en la reunió, dia 29 d’abril, de la Comissió Tècnica de seguiment de la sequera agrària, formada per les entitats representatives del sector agrari i per l’Administració de la Comunitat Autònoma.

La trobada va servir per a posar en comú l’abast i la incidència de les condicions de sequera sobre les pastures, farratges i cereals de l’any agrícola en curs. Una de les principals conclusions que es van prendre és que les importants pèrdues de collita de cereals i farratges afectaran de manera molt important el ramat de les Illes Balears, ja que la disponibilitat d’alimentació en el camp ha quedat reduïda considerablement i els ramaders es veuran obligats a adquirir productes agraris a fora de les Illes Balears, una conseqüència que repercuteix molt negativament en els costos de producció dels animals.

Cal recordar que l’article 58 de la Llei 3/2019 agrària de les Illes Balears reconeix el caràcter estratègic de la ramaderia per a la seguretat alimentària local i per garantir el manteniment dels recursos naturals que la sostenen.

D’altra banda, el consell d’administració ha autoritzat, també, la despesa de 320.000 € per a l’adquisició d’alfals deshidratat en el marc de la campanya d’alfals per a les explotacions bovines lleteres afectades per l’aqüífer de Campos-ses Salines.