LOGO CAIB
20 setembre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Residus presenta un nou Sistema Integrat per a Notificacions i Gestió d’Expedients de Residus NNota Informativa

Foto de noticia

Residus presenta un nou Sistema Integrat per a Notificacions i Gestió d’Expedients de Residus

Un centenar de persones s’han inscrit a la jornada de formació
Des de la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern de les Illes Balears s’ha vingut treballant durant aquests darrers dos anys en la posada en marxa d’una nova eina informàtica que permetrà avançar en les obligacions de l’administració electrònica i a la vegada amb el que estableix la normativa estatal de residus i el projecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
 
Durant dos dies, prop de cent persones has participat de les jornades formatives en quatre sessions, de la nova plataforma informàtica de residus SINGER (Sistema Integrat per a Notificacions i Gestió d’Expedients de Residus) adreçades a empreses del sector de residus i administracions públiques.
 
A les Illes Balears l’any 2016 es varen donar d’alta 616 productors de residus, 167 transportistes de residus, es varen generar 12.983 documents d’identificació i es varen presentar 24.365 certificats de destrucció de vehicles al final de la seva vida útil. Amb aquesta eina informàtica, les empreses del sector de residus podran tramitar telemàticament les sol·licituds i comunicacions pertinents de productors, transportistes. També es podran dur a terme sol·licituds a través del registre electrònic, notificacions electròniques, abonament de taxes  i la inscripció definitiva en el Registre de Productors i Gestors de Residus de les Illes Balears, entre d’altres.
 
Igualment, els operadors autoritzats l’hauran d’utilitzar per a les notificacions de trasllat i documents d’identificació previstos en el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel que es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.
 
Un altre avanç de la posada en marxa de SINGER serà el mòdul d’integració que permetrà la comunicació amb la plataforma estatal del Ministeri. D’aquesta manera es facilitarà l’intercanvi electrònic de dades i informació sobre residus amb l’Estat.
 
Aquesta plataforma SINGER ha estat desenvolupada per l’empresa TEIMAS, empresa tecnològica que crea, desenvolupa i comercialitza solucions software i hardware per al sector de la recuperació i reciclatge.
 
En relació a la posada en marxa, es preveu una etapa de transició de tres mesos on conviurà la tramitació en paper i la tramitació electrònica i es preveu que estigui en ple rendiment a partir de dia 1 de gener de 2019.