LOGO CAIB
Contingut
9 abril 2018| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Oberta la convocatòria d’ajuts per a publicacions i difusió de treballs en l’àmbit dels serveis socials NNota Informativa

Foto de noticia

Oberta la convocatòria d’ajuts per a publicacions i difusió de treballs en l’àmbit dels serveis socials

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha obert una convocatòria d’ajuts destinada a la publicació i la difusió de treballs en matèria de serveis socials per a l’any 2018. Es tracta d’una línia de subvencions dirigida a fomentar la recerca i l’estudi en aquest àmbit mitjançant la publicació de treballs. Es poden adherir als ajuts les persones investigadores residents a les Illes Balears, que treballen en l’àmbit universitari, de les administracions públiques o del tercer sector, que vulguin donar a conèixer els resultats de les seves produccions investigadores en l’àmbit dels serveis socials, les quals contribuiran a enriquir el patrimoni científic de les Illes Balears.
 
L’import màxim de la convocatòria és de 20.000 euros, i els ajuts es destinaran a l’edició i la impressió del material que es derivi d’aquests treballs i estigui adreçat a l’ús dels professionals dels serveis socials. D’aquesta manera, es cobreixen les despeses derivades de correcció i maquetació de textos, fotomecànica i impressió; les despeses d’impremta i distribució, i les despeses derivades de l’elaboració de cartells o panells per presentar a jornades o congressos.
 
La convocatòria estarà oberta fins al 31 d’octubre de 2018, i es publicaran els treballs que s’hagin fet fins a aquesta data.